Vraag en antwoord

Veel gestelde vragen:

Moet het reglement vermelden op welke datum de zittingstermijn van de ondernemingsraad start?

Moet het reglement vermelden op welke datum de zittingstermijn van de ondernemingsraad start?

De verkiezingsdatum wordt door de OR per keer bekend gemaakt in de organisatie. Het reglement kan in principe meerdere zittingstermijnen mee. Een datum daarin is dan vooral onhandig. Het reglement moet dan immers elke keer vanwege de genoemde datum worden aangepast.

Het is wel belangrijk om te weten dat eventuele aanpassingen aan het reglement gedaan moeten zijn voordat de verkiezingen worden uitgeschreven. Op basis van het reglement dat op dat moment geldt,  worden de verkiezingen gehouden.

Dus nee, de verkiezingsdatum wordt niet opgenomen in het reglement.

Wil je toch een startdatum van een zittingstermijn vermelden, dan kun je in het reglement bijvoorbeeld wel opnemen dat de zittingstermijn een dag na de verkiezingen begint. Zet dan ook in het reglement dat de verkiezingen op die datum worden geacht te zijn gehouden als er niet meer kandidaten waren dan zetels.

Kan een OR-lid ook solliciteren naar de functie van ambtelijk secretaris?

Soms komt de vraag voor of een OR-lid kan solliciteren op de functie van ambtelijk secretaris. In theorie kan dat, maar dan moet je wel een antwoord formuleren op de vraag of hij OR-lid blijft als hij de stap maakt naar de functie van ambtelijk secretaris. Het heeft niet de voorkeur, omdat die persoon dan vaak dubbele taken heeft, zowel tijdens de vergaderingen als daarbuiten.

Als het functieprofiel vaststaat, vraag je dan af wie daarbij past. Gaat het om een parttime functie, dan is het ook een optie dat een collega van de werkvloer de functie combineert met zijn normale werk. Het is belangrijk dat u daar kritisch naar kijkt. omdat het werk voor de OR  ook piekbelasting met zich meebrengt. Maar ook doordat de functionaris vertrouwelijke informatie in handen krijgt, bijvoorbeeld over mensen in de organisatie, kan een combinatie van functies lastig zijn.

Is het mogelijk om als ambtelijk secretaris ook lid te zijn van de OR?

Als ambtelijk secretaris ben je een ‘in de onderneming werkzame persoon’ (WOR-omschrijving). In die hoedanigheid kun je je kandidaat stellen voor de OR, mits je ook voldoet aan de andere eisen zoals die geformuleerd staan in het reglement van de OR.

Je vak als ambtelijk secretaris is het ondersteunen van de medezeggenschap. Als je daar onderdeel vanuit maakt, omdat je lid bent van de OR, kun je met je werkzaamheden in de knoop raken. De ambtelijk secretaris heeft bijvoorbeeld de taak een verslag van de overleggen van de OR te maken,  terwijl jij als lid van de OR ook wilt meediscussiëren. Of: alle OR-leden krijgen uren vrijgesteld van hun reguliere werk voor hun OR-werk. Zij moeten dan taken kunnen overdragen. Hoe zit dit dan met de ambtelijk secretaris? Aan wie draagt zij of hij taken over?

Verder weet een ambtelijk secretaris veel van de inhoud van het werk van de OR en heeft zij of hij hierover ook vaak een mening, maar de OR beslist. Als de ambtelijk secretaris ook OR-lid is, kan dit verwarrend zijn.

Kortom: in theorie kan het, maar in de praktijk loop je soms tegen zaken aan. Dat hangt af van je rol als ambtelijk secretaris, de acceptatie door de andere OR-leden van jouw dubbelrol en van je faciliteiten.

VRAGEN OVER DEELNAME AAN DE LEERGANGEN:

Ik adviseer de bestuurder over medezeggenschap en zijn samenwerking met de OR.
Is een leergang dan ook iets voor mij?

Ja zeker. Als adviseur van de bestuurder heeft u ook basiskennis nodig over medezeggenschap en de daarvoor geldende wetgeving. De opdrachten worden aangepast aan uw functie.

Welke leergang past bij jou?

Hier vind je de ingangseisen per leergang.
Twijfel je? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee.

Een vrijstelling voor blok 1 van leergang 1: hoe werkt dat?

Een vrijstelling voor  een module van leergang 1: hoe werkt dat?

Na telefonisch overleg met de trainer, mail je jouw curriculum vitae (cv). Op basis daarvan bepaalt de trainer of je de stof van de module  beheerst, zodat je die module kunt overslaan. Hier zijn kosten aan verbonden, ga hiervoor naar de website, klik hier.

 

Kan ik een vrijstelling krijgen voor leergang 1 en meteen in leergang 2 starten?

Ja in principe is dat mogelijk. Belangrijk is dat je wat betreft kennis en ervaring hetzelfde niveau hebt als de deelnemers aan leergang 2 die ook leergang 1 hebben gevolgd. Dat gaan we dus samen met jou goed bekijken. Hiervoor beoordelen wij eerst jouw cv. Wij vragen je ook enkele documenten te overleggen waaruit jouw expertise blijkt. Op basis hiervan maken wij een opleidingsadvies dat wij met je bespreken. Hier zijn kosten aan verbonden, ga hiervoor naar de website, klik hier.

Hoeveel uur moet ik naast de lesuren nog besteden aan de opleiding?

Voor elke bijeenkomst lees je ter voorbereiding het ontvangen achtergrondmateriaal. De hoeveelheid is niet voor elke  leergang  gelijk.  Informatie over  de tijdbesteding per leergang staat bij de informatie van de betreffende leergang. Bekijk hier de ingangseisen voor de verschillende leergangen. De tijdsbesteding voor leergang 1 is gemiddeld 8 uur per module, leergang 2 is 12 uur per module en leergang 3 gemiddeld 16 uur per module.

Na elke dag van de leergang maak je een opdracht, waarin je de behandelde theorie toepast in je eigen praktijk.

Moet ik het boek 'Inzicht in de WOR' aanschaffen?

Het is vooral van belang dat je beschikt over de (integrale) tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Vanwege de uitgebreide toelichting op de WOR raden wij het boek ‘Inzicht in de ondernemingsraad’ van dr. R.H. van het Kaar aan. Als je dat boek wilt hebben, ‘moet’ je het zelf aanschaffen.
Een ander boek mag dus ook, als het maar de complete correcte en recente WOR-tekst bevat.

Zie hier de boekenlijst voor de verschillende leergangen.

Is het vereist dat ik een baan heb als ambtelijk secretaris om deel te nemen aan een leergang?

Om de opdrachten te kunnen maken tijdens de leergang, wat nodig is om het certificaat te behalen, heeft u een werkplek nodig als ambtelijk secretaris. Als u geen werkplek heeft als ambtelijk secretaris dan behoort een stageplek ook tot de mogelijkheden. U kunt dit bespreken met de trainer. Een arbeidsomvang van minimaal 8 uur is noodzakelijk.

Kan ik deelnemen aan een leergang als ik een medezeggenschapsraad (MR) ondersteun?

Ja. dat kan. Tijdens de bijeenkomsten komt ook de wetgeving voor uw schooltype aan bod.

Wanneer ontvang ik het certificaat?

Wanneer je alle bijeenkomsten van de leergang met goed resultaat hebt gevolgd, word je  uitgenodigd voor het slotdagdeel en krijg je het certificaat uitgereikt.

Mocht je niet alle, maar een enkele module hebben gevolgd, dan ontvang je per mail een bewijs van deelname of deelcertificaat.

Wat moet ik doen als ik tijdens een leergang een dag of module niet (helemaal) kan bijwonen?

Meld u allereerst tijdig af, zodat de annuleringsregeling zo voordelig mogelijk uitpakt. Daarna maakt u afspraken over het inhalen van het gemiste onderdeel. Dat kan zijn: individueel  in verkorte vorm (hieraan zijn kosten verbonden) of bij een volgende leergang als daar het gemiste onderdeel aan de orde is.

Voor de mogelijkheden en voorwaarden, zie de pagina: annulering en inhaalmogelijkheden op deze website.

Wat gebeurt er als ik tijdens de leergang mijn baan als ambtelijk secretaris verlies?

Afhankelijk van de situatie kijkt u met de trainer naar een passende oplossing. Het uitgangspunt daarbij is dat u de opdrachten kunt maken en het certificaat kunt behalen.

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies