Team

Onze mensen

Irene Goor
Senior trainer en adviseur

“Vaak wordt gezegd: De ambtelijk sec­re­taris als spin in het web. Dus iemand die vanuit een bepaalde posi­tie alles overziet, goed kijkt en luis­tert en snel reageert op ontwik­kelin­gen. Dat maakt de func­tie kri­tisch. Het is daarom van belang dat de ambtelijk sec­re­taris goed wordt opgeleid. Het is mijn uitdag­ing om de ambtelijk sec­re­taris­sen een stap verder te helpen in de pro­fes­sion­alis­er­ing van hun vak. Dat doe ik op een prak­tis­che, resul­taat­gerichte manier, waar­bij ik al mijn vakken­nis en ervar­ing inzet.”

Liesbeth van Bakel
Senior trainer en adviseur

“De rol van ambtelijk sec­re­taris in de medezeggen­schap van werkne­mers en cliën­ten is er één met vele uitdagin­gen. Ik vind het erg leuk om ambtelijk sec­re­taris­sen tij­dens schol­ings­da­gen te onder­s­te­unen bij die uitdagin­gen, door het geven van the­o­rie die aansluit bij de prak­tijk en door het geven van pit­tige opdrachten en ​oefeningen. Dit doe ik met grote betrokken­heid en een vleugje humor.”

 

Marian Beeren
Senior trainer en adviseur

“Ik geloof in medezeggenschap. Ik vind het goed dat medewerkers mogen meepraten over beslissingen binnen hun organisatie. Ambtelijk secretarissen vervullen een belangrijke rol in de medezeggenschap. Zij verwoorden – meestal schriftelijk – wat de medezeggenschapsorganen vinden. Dat ik hen mag trainen en begeleiden om die taak zo goed mogelijk uit te voeren, vind ik fantastisch. Niet in het minst, omdat ik zelf houd van taal en correcte formuleringen!”

Helmi Kaskens
Senior trainer en adviseur

“De ambtelijk secretaris doet ertoe. Omdat ik zie dat de ambtelijk secretaris echt bijdraagt aan de kwaliteit van de medezeggenschap en het verschil kan maken. De ambtelijk secretaris ondersteunt de medezeggenschap om invloed uit te kunnen oefenen. Onmisbaar en tegelijkertijd echt een vak. Mooi om een bijdrage te leveren aan de leergangen om het vak op een professionele wijze uit te voeren. Dat doe ik met grote betrokkenheid en plezier, op een praktische en resultaatgerichte manier.”

Nolda Vogelezang
Trainer (en ambtelijk secretaris)

“De ambtelijk secretaris in de medezeggenschap is op alle niveaus een prachtige afwisselend uitdagende functie. Ik vind het zelf ook nog erg leuk om te doen en blijf dit vak dan ook graag combineren met die van trainer. Met heel veel plezier geef ik tijdens de training mijn enthousiasme voor het vak door. Dit doe ik door theorie te koppelen aan de praktijk, door opdrachten in een goede sfeer met elkaar uit te voeren maar vooral ook door met elkaar ervaringen uit te wisselen.”

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies