Agenda

‐ Training voor beginnende OR-leden

 

‐ Leergang 1, dag 1 met o.a. functie, positie en taak AS

 

‐ Leergang 2: dag 1 met o.a. strategisch beleid

 

‐ Als ambtelijk secretaris aan de slag met WMCZ

 

‐ Samenwerking tussen CR en OR in de zorg

 

‐ Leergang 3, dag 1 De ambtelijk secretaris als adviseur

 

‐ Samenwerking tussen het dagelijks bestuur en de ambtelijk secretaris

 

‐ Leergang 1, dag 2 met o.a. organisatie van het medezeggenschapswerk

 

‐ Leergang 2: dag 2 met o.a. analyseren van beleid

 

‐ Leergang 3, dag 2 met o.a. beinvloedingsstijlen

 

‐ Start leergang 2, serie B ‘Beleid en beleidsondersteuning’

 

‐ Veranderende medezeggenschap en de ambtelijk secretaris

 

‐ Leergang 1, dag 3 met o.a. verslaglegging en archivering

 

‐ Start Leergang 1, serie B ‘Ambtelijk secretaris van de medezeggenschap’

 

‐ Leergang 2: dag 3 met o.a. probleemanalyse, krachtenveldanalyse

 

‐ Juridisch drieluik, Arbeidsrecht

 

‐ Leergang 3, dag 3 met o.a. veranderingsprocessen in organisaties

 

‐ Leergang 2: dag 4 met o.a. presentatievaardigheden, initiatiefvoorstellen

 

‐ Leergang 1, dag 4 met o.a. opzet en toepassing WOR

 

‐ Leergang 3, dag 4 met o.a. weerstand naar veranderbereidheid

 

‐ Leergang 2, dag 5 met o.a. beleid MZO, feedback oefeningen

 

‐ Juridisch drieluik, Medezeggenschapsrecht

 

‐ Leergang 1, dag 5 met o.a. verkiezingen

 

‐ Leergang 3, dag 5 met o.a. groepsdynamica

 

‐ Leergang 2, dag 6 met o.a. kernkwaliteiten

 

‐ Leergang 1, dag 6 met o.a. MZ-structuren

 

‐ Juridisch drieluik, cao-recht

 

‐ Leergang 2, dag 7 met o.a. analysemodellen, coachingsvaardigheden

 

‐ Leergang 1, dag 7 met o.a. communicatie, advies-instemmingsbrieven

 

‐ Leergang 3, dag 6 met o.a. praktische juridische verdieping als adviseur

 

‐ Leergang 1, dag 8 met o.a. beleidsdomeinen van medezeggenschap

 

‐ Leergang 3, dag 7 met o.a. organisatieculturen en invloed op functioneren MZO

 

‐ Leergang 1, dag 9 met o.a. Jaarverslag en nieuwsbulletin

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies