Juridische dagen voor ambtelijk secretarissen

• Bij juridische vragen kijkt de ondernemingsraad naar de ambtelijk secretaris.
• Als ambtelijk secretaris vraagt u zich af of de OR het bij het juiste eind heeft.
• Medewerkers vragen u om raad bij juridische zaken.
• U wilt graag wat steviger in uw juridische schoenen staan.

Herkent u deze situaties? Dan zijn de juridische dagen voor ambtelijk secretarissen vast interessant voor u.

Deze drie dagen starten elk met een inleiding op het betreffende onderwerp.
We werken gedurende de dag met praktijkvoorbeelden en maken de vertaalslag naar de praktijk van de OR en die van de ambtelijk secretaris.
Na deze dagen bent u wat meer thuis in de juridische materie en kunt u er in uw praktijk naar eigen inzicht mee aan de slag. U gaat niet als wandelend wetboek de deur uit.
De dagen worden begeleid door mr. C. Theloosen, jurist bij Stavoor.

Vanaf 2013 hebben al 150 ambtelijk secretarissen met veel plezier deelgenomen aan deze dagen. Zij beoordeelden de dagen met goede evaluaties die vooral gingen over de helderheid, de directe toepasbaarheid en de diverse eyeopeners.

Arbeidsrecht

Na het antwoord op de vraag wat arbeidsrecht eigenlijk is, brengen we diverse wetten op dit terrein in beeld. We staan daarbij steeds stil bij de essentie van de betreffende wet en maken u wegwijs in de wetteksten. Uiteraard staan we ook stil bij de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich mee brengt.
U gaat direct aan de slag met een aantal casussen en uw eigen praktijkvragen, uiteraard met een duidelijke koppeling naar het OR-werk. We eindigen met de belangrijkste bevindingen voor uw eigen praktijk.

Medezeggenschapsrecht

De WOR opfrissen en verdiepen in één dag! We gaan gericht in op belangrijke gereedschappen van de WOR: advies- en instemmingsrecht. Wat betekenen deze rechten nou precies en hoe kan de OR daarmee daadwerkelijk beleid beïnvloeden?
We kijken tijdens deze dag naar de wijze waarop de OR de WOR gebruikt en wat dit betekent voor u als ambtelijk secretaris. Daarbij hebben we aandacht voor de rol die de  ambtelijk secretaris kan vervullen om de OR deze gereedschappen zo optimaal mogelijk te laten benutten.

Cao-​recht

Een cao biedt over het algemeen veel interessante aanknopingspunten voor de OR. Maar de cao is ook een boekwerk dat door de OR vaak wordt dichtgelaten. Jammer, want het is een mooie
aanvulling op de WOR als gereedschapskist voor de OR. Daarnaast is de cao het handboek voor arbeidsrechtelijke onderwerpen voor uw organisatie. Het is dus van belang om te weten wat er in staat en wat de OR ermee kan.
U krijgt deze dag een inleiding in het cao-recht. Daarna gaan we aan de hand van casussen en uw praktijkervaringen met de cao’s aan de slag.

Praktische informatie

De trainingsdagen vinden plaats in Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168; 6811 JH Arnhem (vlakbij Centraal Station).
Ze starten telkens om 09.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Voor de dagen hebt u minstens nodig:
– wettekst Wet op de ondernemingsraden (deze zit ook in het benodigde boek arbeidswetgeving)
– cao
– de editie 2019-2020 van het boek Arbeidswetgeving door W.L. Roozendaal.

Het boek Arbeidswetgeving is nodig voor de arbeidsrechtelijke dag en de cao-​dag.
Voor de medezeggenschapsdag is het handig, maar niet noodzakelijk. U bestelt het boek o.a. bij Bol of Kluwer. Let erop dat u de goede editie besteld.

Wilt u meedoen?

Deze 3-daagse leergang kost € 999,00, inclusief accommodatie, lesmateriaal en btw.
Inschrijving voor een losse dag is eveneens mogelijk. De prijs is dan € 399,00 per dag. Maar, de dagen zijn wel inhoudelijk aan elkaar verbonden en hebben ook daardoor in samenhang een meerwaarde. Bij deelname aan 1 of 2 dagen, graag op het inschrijfformulier aangeven voor welke dagen u zich dan inschrijft.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit aanbod kunt u contact opnemen met het secretariaat,
Allison Leuwol: aleuwol@stavoor.nl of 085 – 401 91 88.

Binnenkort nieuwe data.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies