Over ons

Over Stavoor

Samen met een vast team van 75 medewerkers en een netwerk van 20 collega’s werkt Stavoor in duurzame relaties met opdrachtgevers en deelnemers aan een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. Dat doen wij met trainingen, opleidingen en advies. Medewerkers van Stavoor begeleiden bedrijven en organisaties en hun werknemers met medezeggenschap, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, de voorbereiding op een zinvolle invulling van de levensfase na pensioen en inburgering.
Klanten van Stavoor zijn kleine en grote organisaties in alle branches en sectoren: industrie en zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn en diverse geledingen binnen de overheid, zoals gemeenten, provincies, ministeries, Belastingdienst en Politie Nederland.
Voor deze organisaties verzorgen we een divers pallet aan trainingen, opleidingen en advies. Van korte eendaagse trainingen tot langere opleidingstrajecten. Ook zijn we betrokken bij grote veranderingsprojecten in organisaties. Ons team van kundige en ervaren trainers en adviseurs wordt hierbij professioneel ondersteund door de collega’s die de backoffice verzorgen.  Het vaste team wordt aangevuld met een stevig netwerk van partners op uiteenlopende terreinen.
Onze hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening blijkt uit goede evaluaties, de ISO-9001-certificering, het Keurmerk Blik Op Werk, het lidmaatschap van NRTO en opname in het register van het CRKBO.

Algemene voorwaarden

Stavoor hanteert de volgende voorwaarden voor al zijn diensten.

Algemene voorwaarden

 

Privacyverklaring

Stavoor borgt de privacy van zijn klanten zo goed mogelijk en gaat vertrouwelijk om met de informatie die hij ontvangt. Bij de verwerking van persoonsgegevens volgen wij de geldende wet- en regelgeving over privacy. Hoe wij dit doen leest u in onderstaande privacyverklaring.

Privacyverklaring

 

Klachtenregeling

Klachtenregeling Stavoor

Deze klachtenregeling geldt voor de ondernemingen Stavoor Inburgering BV, Stavoor Medezeggenschap BV en Stavoor PIZ BV, vanaf nu Stavoor.

Een klacht is een uiting van een klant, deelnemer of leverancier van ontevredenheid over diensten, producten of medewerkers van Stavoor. We zien klachten als mogelijkheid om ons werk verder te verbeteren.
Terugkerende onvrede wordt door de directie van Stavoor opgevat als een klacht. Er is sprake van onvrede als het voor de klant, deelnemer of leverancier niet zwaar genoeg is voor een officiële klacht, maar voor de directie van Stavoor wel zwaar genoeg is om er aan te werken om herhaling te voorkomen.

Stap 1
U kunt een klacht indienen bij Stavoor via de mail. Het ‘Klachtenformulier’, kunt u via onderstaande button op deze site direct invullen en ons e-mailen.

Stap 2
Binnen drie werkdagen neemt de verantwoordelijke contact met u op om de inhoud van de klacht met u te bespreken. Zo mogelijk wordt ook de opvolging en de afhandeling van uw klacht met u besproken.

Stap 3
De leidinggevende die uw klacht in behandeling heeft, stemt deze (indien nodig) af met de persoon of organisatie onder wiens verantwoordelijkheid de ingediende klacht valt.

Stap 4
De leidinggevende neemt contact met u op over eventuele vervolgstappen en doet u een voorstel om uw klacht af te handelen.

Stap 5
Als u en Stavoor geen overeenstemming bereiken over de afhandeling van uw klacht, dan kan Stavoor de klacht en de afhandeling daarvan voorleggen aan een door u en Stavoor beiden geaccepteerde derde partij. Deze zal dan een bindende uitspraak doen.

Algemene uitgangspunten bij klachten 

  • Stavoor houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen.
  • Stavoor neemt alleen klachten in behandeling die zijn voorzien van uw naam en adres, inhoud van de klacht en de datum waarop de klacht is ontstaan.
  • Stavoor neemt geen klachten in behandeling als het feit waartegen u klaagt langer dan drie maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
  • Stavoor handelt de klacht af binnen 6 weken na ontvangst van de klacht.
  • Stavoor kan de behandeling van de klacht ten hoogste tien werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
  • U ontvangt van Stavoor op schrift een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die wij naar aanleiding van de bevindingen hebben ondernomen of zullen ondernemen.
  • Van elke klacht wordt een apart dossier met een uniek volgnummer aangelegd. Eens per half jaar bespreekt de directie van Stavoor van het aantal klachten, de inhoud daarvan, beoordeling van de ingediende klachten, getroffen maatregelen om de klachten op te lossen en uw bevindingen van de wijze waarop de klacht is behandeld en opgelost. Zo blijft de directie werken aan de dienstverlening van Stavoor.
  • Heeft u een klacht over een Inburgeringscursus en bent u niet tevreden over de klachtafhandeling daarvan door Stavoor, dan kunt u gebruik maken van de klachtenlijn van Blik op Werk. U kunt hier klachten over de kwaliteit van het geleverde taalaanbod (groepsgrootte, diversiteit binnen de groep, deskundigheid van de docent en inzet van aantal vrijwilligers), over het gefactureerde bedrag of over toepassing van de voorwaarden uit de overeenkomst indienen. Deze klachten kunnen zowel door als namens cursisten worden ingediend. Dit kan via een e-mail klachten@zoekinburgerschool.nl of telefonisch 030 3030 645.
    Als een arbitragezaak wordt voorbereid, betalen beide partijen een bijdrage. Voor de Keurmerkhouder is dit € 1.500,00 euro en voor de cursist is dit € 50,00 euro. De partij die in het gelijk wordt gesteld ontvangt de bijdrage retour.

 

Klachtenformulier

 

NRTO-keurmerk

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies