Hoe nu werken als OR?

Het ritme van vergaderen en de werkwijze van de OR zijn met de invoering van de corona-maatregelen abrupt verstoord. OR-leden treffen elkaar niet meer aan tafel, de gewone manier van werken is verdwenen. In zorgorganisaties en andere vitale sectoren speelt nog een ander aspect mee: de OR-leden worden volop ingezet en hebben nauwelijks nog tijd voor OR-werk.

Een paar weken geleden kwam de vraag ‘Hoe nu te werken als OR?’ in onze nieuwsbrief al aan de orde. Nu, een paar weken verder, merken we dat OR’s – de een wat meer dan de ander – een eerste nieuw ritme hebben gevonden, maar dat dat juist ook weer nieuwe vragen oproept. Daarom staan we hier opnieuw bij stil. Want juist nu is het van belang als OR zo goed mogelijk bij elkaar te blijven en een rol van betekenis te spelen.

De huidige situatie vraagt om een andere manier van werken.
Is daar een oplossing voor?
Nee. Er zijn wel een aantal zaken waarin de OR mogelijk wat houvast vindt:

 • Blijf bij elkaar als OR! Zorg dat iedereen aangehaakt kan blijven. Dat is meteen een lastig punt, want tegelijk zijn korte lijnen nu belangrijk. Daardoor kunnen er verschillen ontstaan in de betrokkenheid van degenen die de kar trekken en andere OR-leden. Waak ervoor dat er in deze tijden niet een soort mini-OR ontstaat.
  We snappen dat het nu praktisch niet altijd haalbaar is om alles met iedereen te bespreken. Zorg daarom voor een werkwijze waarin er voor iedereen een rol is en wees helder over die werkwijze. Dat die rol nu niet voor iedereen even groot kan zijn is een gegeven, maar elke rol is belangrijk!
 • Een voorwaarde voor deze betrokkenheid en voor enige effectiviteit is dat alle OR-leden wel steeds goed op de hoogte moeten zijn. Dat is een wederkerige verantwoordelijkheid: zij moeten in de werkwijze van de OR op de hoogte gehouden worden, maar hebben ook zelf de taak ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn.
 • Zorg voor een regelmatig contactmoment met de hele OR. Gebruik hiervoor een passend online platform. Heb niet de illusie dat dit meteen een efficiënt overleg zal zijn, maar met elkaar in contact blijven is belangrijk. Bereid dit goed voor en zorg dat iedereen weet wat de bespreekpunten zijn. Laat ook de eventuele tijdelijke werkgroepen (zie hieronder) met elkaar overleggen.
 • Denk bij de werkverdeling aan zaken als: crisismanagement en de korte lijn met de bestuurder, een warme lijn met de collega’s, het voorbereiden van het gesprek over de exit-strategie (zie het artikel over de 1,5 meter-samenleving in deze nieuwsbrief), en eventueel nog lopende zaken van voor de corona-crisis.
  Met een duidelijke taak- en werkverdeling kan iedereen een rol van betekenis vervullen en is de OR op alle relevante fronten actief. Maak dit wel concreet door bijvoorbeeld tijdelijke werkgroepen in het leven te roepen of de taken minstens heel duidelijk te verdelen. Stem dit goed met elkaar af. Zorg ook voor overdracht en borging van wat er in de werkgroepen gebeurt naar de andere OR-leden. Zo blijft het een geheel.
 • Houd een directe lijn met de bestuurder. Na de eerste fase van anticiperen op de nieuwe situatie is de bestuurder nu ongetwijfeld druk met het managen van de crisissituatie en mogelijk ook al met het vooruit kijken naar de periode hierna. Zorg dat je als OR wekelijks of vaker als dat mogelijk of wenselijk is contact met de bestuurder hebt. Zo houd je een vinger aan de pols en hoor je waarmee de bestuurder bezig is. Ook kun je aandacht vragen voor zaken die de OR ter ore komen.
 • Worden er besluiten genomen in het kader van het crisismanagement, dan is het erg belangrijk om heldere afspraken te hebben met de bestuurder over de tijdelijkheid van deze besluiten en over de (al dan niet formele) rol van de OR bij deze besluiten. Crisismanagement is geen reden om de OR buitenspel te zetten. Het vraagt wel om een andere werkwijze van bestuurder en OR.
 • Zorg, waar het al kan, voor een alternatieve vorm van overleggen met de bestuurder met de gehele ondernemingsraad of een afvaardiging daarvan.
 • Stel prioriteiten: niet alle lopende zaken zijn nu van belang. Sommige kwesties lopen gewoon door en nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Dat vraagt om een goed overzicht en heldere prioriteiten. Welke dat zijn, is per organisatie anders. Mogelijk kan die ene instemmingsvraag even blijven liggen, maar moeten andere voorgenomen besluiten nu niet per se naar de zijlijn worden geschoven. Weet wat door loopt en wat niet. Wees daarover helder in de ondernemingsraad en stem dit af met de bestuurder. Maak daarnaast zelf keuzes in je dossiers. En vergeet niet om ook die goed af te stemmen met de bestuurder.
 • Zorg voor een warme lijn met de collega’s. Juist nu kan de OR een onderscheidende rol spelen. Bel eens met collega’s die je niet direct kent, vraag hoe het hen vergaat. Bied een luisterend oor, vraag of zij aandachtspunten voor de organisatie hebben… Op die manier slaat de OR meerdere vliegen in een klap: de aandacht voor de collega’s zal gewaardeerd worden en de OR kan signalen en suggesties meenemen in het overleg met de bestuurder.

In onze nieuwsbrieven vindt u een interview met een ambtelijk secretaris of een OR-lid. Daarin kunt u lezen hoe zij werken en geven zij tips aan andere OR’s.
Meerdere OR’s hebben ook bij ons aan de bel getrokken met de vraag ‘Hoe kunnen we nu het beste werken als OR?’ Wilt u daarover ook eens van gedachten wisselen, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies