Team

Onze trainers

 

Corinne Theloosen
Senior adviseur, trainer en jurist

Als Corinne ondernemingsraden adviseert en begeleidt, maakt ze graag de vertaalslag naar de praktijk en verheldert ze welke rol en positie de OR kan innemen. “Met resultaat beïnvloeden maakt het medezeggenschapswerk leuker, spannender en zinvoller. Een ondernemingsraad boekt het meeste resultaat als hij kansen ziet en de regie in handen neemt.”

Irene Goor
Senior trainer en adviseur

Irene vindt dat directie, management en medewerkers – ieder vanuit de eigen rol –  samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het product of de dienst van een onderneming. Via formele en informele medezeggenschap kan die verantwoordelijkheid vorm krijgen. Drijfveer in het werk van Irene is mensen stimuleren daaraan hun bijdrage te leveren. In een moeite door kunnen zij dan ook zichzelf verder ontwikkelen. “Als ik dat merk, word ik nog enthousiaster.”

John van Wanroij
Senior trainer en adviseur

Wat John nog steeds boeit aan medezeggenschap, zijn de grote verschillen bij organisaties in de wijze waarop de ondernemingsraad en de bestuurder met elkaar samenwerken. “Ik vind het mooi als beide partijen in een inhoudelijke pittige discussie op een respectvolle manier met elkaar blijven omgaan”.

Liesbeth van Bakel
Senior trainer en adviseur

Liesbeth is een echte doener. Ze vindt het belangrijk theorie te vertalen naar de eigen praktijk, zodat raadsleden met duidelijke handvatten aan het werk kunnen. Voor Liesbeth is medezeggenschap een vanzelfsprekendheid. “De kennis van betrokkenen is nodig voor goed beleid, met een juiste balans tussen de belangen van cliënten, medewerkers en organisatie.”

Marian Beeren
Senior trainer en adviseur

Voor Marian is de kern van medezeggenschap dat medewerkers mogen meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken die de organisatie aangaan. Ze begeleidt ondernemingsraden en hun ambtelijk secretarissen bij het stellen van concrete doelen en bij de stappen die de OR moet of kan zetten om zijn doelen te bereiken. Dat doet ze met enthousiasme, nuchterheid en humor. “Om het luchtig te houden.”

Pieterbas Buijs
Senior trainer en adviseur

Volgens Pieterbas bepaalt de manier waarop een besluitvormingsproces wordt ingericht grotendeels de resultaten. “Wie zijn er betrokken en vanuit welke rol? Vanaf welk moment haakt de OR of medezeggenschapsraad (MR) aan? Welke belangen spelen er?”
Hij is heel enthousiast over zijn vak en ziet een belangrijke rol weggelegd voor OR en MR. “Ik zie in de praktijk dat goede medezeggenschap een positief effect heeft. Het draagvlak voor besluiten neemt toe en de kwaliteit ervan stijgt.”

Richard Broer
Senior trainer en adviseur

Voor Richard is de kern van medezeggenschap het leveren van een actieve bijdrage aan de besluitvorming in de onderneming. Vanuit passie voor de organisatie en de collega’s op de werkvloer, draagt een OR actief bij aan de aanpassingen van de organisatie om succesvol te blijven of te worden. Richard: “Ik word blij als een cursist of een OR mooie stappen maakt in de eigen ontwikkeling”.

Saskia Verhagen
Senior trainer en adviseur

Saskia begint graag achteraan…. Wéten wat je wilt bereiken en onderweg goed samenwerken en bijsturen om er te komen. Als trainer vindt zij het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit de praktijk en dat iedereen met concrete plannen naar huis gaat. Saskia vindt het leuk als het lukt om de specifieke kennis en kunde van de OR leden in te zetten om zo tot een OR of MR met impact te komen.

Als de OR/ MR op die wijze effectief kunnen werken in samenspel met de bestuurder is het OR werk niet alleen belangrijk maar ook gewoon leuk. Da’s ook belangrijk!

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies