Een sterk netwerk

Een sterk netwerk van ervaren, kundige en enthousiaste professionals. Dat is Stavoor Medezeggenschap. Onze collega’s en partners werken graag met u samen aan de ontwikkeling van medezeggenschap in uw organisatie. Wij stellen hen graag aan u voor.

Onze mensen

 

Irene Goor

Irene vindt dat directie, management en medewerkers – ieder vanuit de eigen rol –  samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het product of de dienst van een onderneming. Via formele en informele medezeggenschap kan die verantwoordelijkheid vorm krijgen. Drijfveer in het werk van Irene is mensen stimuleren daaraan hun bijdrage te leveren. In een moeite door kunnen zij dan ook zichzelf verder ontwikkelen. “Als ik dat merk, word ik nog enthousiaster.”

John van Wanroij

Wat John nog steeds boeit aan medezeggenschap, zijn de grote verschillen bij organisaties in de wijze waarop de ondernemingsraad en de bestuurder met elkaar samenwerken. “Ik vind het mooi als beide partijen in een inhoudelijke pittige discussie op een respectvolle manier met elkaar blijven omgaan”.

Liesbeth van Bakel

Liesbeth is een echte doener. Ze vindt het belangrijk theorie te vertalen naar de eigen praktijk, zodat raadsleden met duidelijke handvatten aan het werk kunnen. Voor Liesbeth is medezeggenschap een vanzelfsprekendheid. “De kennis van betrokkenen is nodig voor goed beleid, met een juiste balans tussen de belangen van cliënten, medewerkers en organisatie.”

Corinne Theloosen

Als Corinne ondernemingsraden adviseert en begeleidt, maakt ze graag de vertaalslag naar de praktijk en ondersteunt ze de OR bij het zoeken en vinden van een passende rol en positie. “Met resultaat beïnvloeden maakt het medezeggenschapswerk leuker, spannender en zinvoller. Een ondernemingsraad boekt het meeste resultaat met eigen regie, duidelijke uitgangspunten en een goede strategie. Ik vind het mooi om te zien wanneer dit besef bij ondernemingsraden groeit en dit ook echt hun praktijk wordt.”

Marian Beeren

“Dat medewerkers mogen meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken die de organisatie aangaan, is goed voor de organisatie én de werknemers”, vindt Marian. Ze begeleidt ondernemingsraden bij het stellen van concrete doelen en bij de stappen die de OR moet of kan zetten om zijn doelen te bereiken. Dat doet ze met enthousiasme, nuchterheid en humor. “Om het luchtig te houden.

Helmi Kaskens

Helmi vindt het belangrijk dat in het overleg iedereen uit de verf komt en blij is met de uitkomsten. Nuchter, resultaatgericht en met een vleugje humor is zij steeds op zoek naar oplossingen die bruikbaar zijn in de praktijk, zowel voor de OR als voor de organisatie. Helmi is ervan overtuigd dat medezeggenschap bijdraagt aan plezier in het werk, zingeving en ontwikkeling van professionals, teams en organisatie. Dat drijft haar om leerprocessen in een OR-team te stimuleren.

Koos Bossers

Voor Koos draait medezeggenschap om het willen bijdragen aan het succes van de organisatie. Hij leert mensen hoe ze hun rol goed in kunnen vullen en concrete doelen kunnen kiezen en behalen. Koos leert deelnemers ook graag hoe je de financiële gegevens van een organisatie moet lezen en interpreteren. Met Koos als trainer en adviseur ervaren deelnemers enthousiasme, nuchterheid en een gezonde dosis humor.

Richard Broer

Voor Richard is de kern van medezeggenschap het leveren van een actieve bijdrage aan de besluitvorming in de onderneming. Vanuit passie voor de organisatie en de collega’s op de werkvloer, draagt een OR actief bij aan de aanpassingen van de organisatie om succesvol te blijven of te worden. Richard: “Ik word blij als een cursist of een OR mooie stappen maakt in de eigen ontwikkeling”.

Pieterbas Buijs

Volgens Pieterbas bepaalt de manier waarop een besluitvormingsproces wordt ingericht grotendeels de resultaten. “Wie zijn er betrokken en vanuit welke rol? Vanaf welk moment haakt de OR of medezeggenschapsraad (MR) aan? Welke belangen spelen er?”
Hij is heel enthousiast over zijn vak en ziet een belangrijke rol weggelegd voor OR en MR. “Ik zie in de praktijk dat goede medezeggenschap een positief effect heeft. Het draagvlak voor besluiten neemt toe en de kwaliteit ervan stijgt.”

Dorien Kouwert

“De diversiteit in mijn werk maakt dat ik met plezier achter het scherm zit voor klanten en collega’s”.
Dorien is onze spin in het web. Zij is de steun en toeverlaat voor het team en aanspreekpunt voor onze klanten op het secretariaat. Zij verricht alle werkzaamheden in de backoffice en ondersteunt zo team en klanten in de totstandkoming van de trainingen. Zo stort zij zich dagelijks op o.a. relatiebeheer, cursusmateriaal, contracten, social media en het optimaliseren van de website. Dorien is als grafisch vormgever ook een creatieve kracht.


Onze partners

Naast het team van professionals werken wij graag en veelvuldig samen met collega-bureaus op terreinen die nauw samenhangen met medezeggenschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verkiezingen, arbeidsvoorwaarden, pensioenen, arbeids- en medezeggenschapsrecht en financiën. Zo werken we met grote regelmaat onder meer nauw samen met WVO Advocaten, Linxx, Inkesta en Montae & Partners. Met deze bundeling van kennis en ervaring kunnen wij u altijd gericht helpen.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies