Staatsexamens NT2

Trainingen Staatsexamen NT2

Wat zijn de Staatsexamens NT2?

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) zijn de landelijke taalexamens voor anderstalige volwassenen die het Nederlands als tweede taal leren. Zij kunnen met het Diploma Staatsexamen NT2 laten zien dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

De Staatsexamens NT2 bestaan uit vier onderdelen:

 • Schrijven
 • Spreken
 • Lezen
 • Luisteren

Er zijn twee niveaus: Programma I en Programma II.
Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma is B1. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau.

Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2. Dit niveau is gelijk aan taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

U hoeft niet eerst Programma I te doen en daarna pas Programma II. Het mag wel, maar dit is niet verplicht. Het is belangrijk dat u het niveau kiest dat bij u past.

Voor wie zijn de Staatsexamens NT2?

 • U wilt een opleiding volgen op het mbo, hbo of universiteit. De opleiding vraagt een Diploma Staatsexamen NT2 als bewijs van taalvaardigheid.
 • U hebt geen officieel diploma van een Nederlandse opleiding, maar u wilt werken op mbo-, hbo-, of universitair niveau.
 • U wilt inburgeren op een hoog taalniveau.
 • U wilt naturaliseren en een officieel NT2-examen op een hoog taalniveau doen.

Het Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen van 17 jaar en ouder, met een andere moedertaal dan het Nederlands.
Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt hiermee laten zien dat u voldoende Nederlands beheerst om in Nederland te studeren of te werken.

Lesmethodes

Stavoor werkt met:

 • Taal Compleet A1
 • Taal Compleet A2
 • Contact! Nieuw 1
 • Contact! Nieuw 2
 • Contact! Nieuw 3
 • Taalsterk B1

Contact! Nieuw is een communicatieve leergang Nederlands voor hoogopgeleide, anderstalige volwassenen zonder voorkennis van het Nederlands. Het bestaat uit een tekstboek en een werkboek met extra veel oefeningen voor thuis, en veel online luistermateriaal bij het tekstboek en het werkboek. De methode is samengesteld op basis van actuele inzichten in het talenonderwijs en het materiaal heeft een heldere opbouw en een levendige lay-out, met afwisselende werkvormen en oefeningen en specifieke aandacht voor de uitspraak van het Nederlands. Daarnaast geeft de methode inzicht in de Nederlandse cultuur en maatschappij door middel van interessante thema’s in een realistische context, met veel aandacht voor communicatie.

Contact! Nieuw is ontwikkeld in samenwerking met een team van zeer ervaren NT2-medewerkers van Radboud in’to Languages, het expertisecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Stavoor zorgt ervoor dat u voldoet aan de inburgeringseisen.

We bereiden u voor op de Staatsexamens en maken samen met u de planning voor het aanvragen van de examens. We doen samen met u de aanvraag.
Als u het Staatsexamen programma I of II heeft behaald, hoeft u het inburgeringsexamen niet meer af te leggen. U hebt dan namelijk al voldaan aan uw inburgeringsplicht.

Naast de examens Schrijven, Spreken, Lezen en Luisteren en spreken kunnen wij u voorbereiden op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Deze zijn voor u verplicht als u op of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. Hiervoor heeft Stavoor aparte trajecten (zie ONA en Overig Aanbod).

 

Vraag nu om meer informatie of vraag een gratis proefles aan bij één van onze locaties bij u in de buurt

Aanvragen
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies