Aan de slag met Diem®

Duurzaam werk vraagt om een totaalbenadering en een gerichte aanpak. Organisaties moeten innovatief zijn, slimmer organiseren, de aanwezige talenten en kennis beter benutten, mensen zich bewust laten zijn van hun ontwikkelingsmogelijkheden, teams ontwikkelen in zelforganisatie, verantwoordelijkheden en regelruimte lager in de organisatie leggen en helder en duidelijk communiceren daarover.

Voor advies, begeleiding, de ontwikkeling en implementatie van plannen en beleidsnotities en voor training en coaching bij deze uitdagingen, kunt u terecht bij Stavoor.

In de visie van Stavoor kent duurzaam werk verschillende elementen:

  • een constructieve structuur, inspirerend beleid en een stimulerende cultuur
  • de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie en medewerkers,
    met ruimte en handvatten, om die vorm te geven
  • de blijvende en vanzelfsprekende ontwikkeling van talenten en kwaliteiten
    in een lerende organisatie
  • het energiek, veerkrachtig, fit en gezond kunnen werken binnen verantwoorde omstandigheden
  • de balans tussen werk en privé, zorg en zekerheid, heden en toekomst, waardoor perspectief ontstaat
  • inspiratie en zingeving, opdat medewerkers verbonden zijn met het doel en de visie van de organisatie.

Van analyse tot plan van aanpak en van implementatie tot uitvoering en evaluatie: Stavoor is uw partner voor de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid.

Diem®model

 

Samen met u brengen we met het Diem®model in beeld welke vraagstukken u heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daar maken we Duurzaam Werk van. Geen onnodige rapporten, maar duidelijke adviezen, een heldere aanpak en praktijkgerichte training, coaching en begeleiding. We gaan met u aan de slag!

Diem®diagnose

Diem®diagnose is een herkenbare en toepasbare analyse, gecombineerd met een helder plan van aanpak. Met Diem®diagnose kunt u direct vooruit.

Diem®tools

Het Diem®model is uitgewerkt in verschillende tools waarmee we heel gericht in uw organisatie aan het werk kunnen. Zie hiervoor ook de DI-scan en het MTO.

Diem®dimensie

Een dagdeel of een dag met het Diem®model aan de slag. Dát is de essentie van Diem®dimensie. Met deze sessie heeft u snel zicht op uw vraagstukken en de wijze waarop u het Diem®model in uw organisatie kunt toepassen.

Contact

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies