Arbeidsrecht in de OR-praktijk

Reorganisaties met sociale plannen, werktijdenregelingen, flexibiliseringsvraagstukken, te weinig of te veel uren werken, de nieuwe wet werk en zekerheid, verlofregelingen… het dagelijks leven in een organisatie staat bol van arbeidsrechtelijke zaken.

De OR heeft veelvuldig te maken met arbeidsrecht. Medewerkers stellen er vragen over en als onderdeel van advies- en instemmingsvragen komen arbeidsrechtelijke onderwerpen vaak concreet op tafel bij de OR. Bovendien geeft de WOR de OR een belangrijke rol in het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht is een rechtsgebied waarmee iedereen wel ervaring heeft. Het is ook het rechtsgebied bij uitstek waarvan iedereen wel iets weet. Soms gebaseerd op kennis, soms gebaseerd op: ‘Zo zou het moeten zijn’.

We zien OR-leden vaak worstelen met arbeidsrechtelijke zaken. Beter de weg weten en vinden in de relevante wet- en regelgeving, kan dan helpen. Stavoor biedt uw OR daarom een dag op maat: arbeidsrecht in uw eigen OR-praktijk!

Programma
In de ochtend gaan we aan de slag met de vraag wat arbeidsrecht eigenlijk is. We brengen de verschillende wetten op dit terrein in beeld. We staan daarbij steeds stil bij de essentie van de betreffende wet en maken u wegwijs in de wetteksten. Ook krijgt u een inleiding op de nieuwe wet werk en zekerheid.

‘s Middags gaan we aan de slag met uw casussen en praktijkvragen. Daarbij maken we een belangrijke uitstap naar de eigen cao. En naar aanleiding van uw praktijk staan we stil bij de rol van de OR bij het arbeidsrecht. We eindigen met de belangrijkste bevindingen voor uw eigen situatie.

Resultaten
Na deze dag bent u meer thuis in de juridische materie. U kunt er in de praktijk mee aan de slag. U gaat overigens niet als wandelend wetboek de deur uit.

  • U hebt zicht op relevante arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en slaat deze wat makkelijker open.
  • U hebt kennis van de nieuwe wet werk en zekerheid.
  • U hebt beter zicht op de inhoud van de cao.

Praktische informatie
Het is van belang dat elk OR-lid tijdens deze dag de directe beschikking heeft over de relevante arbeids-rechtelijke regelingen. Wij adviseren u hiervoor de meest recente bundel Arbeidswetgeving (W.L. Roozendaal / Wolters Kluwer) aan te schaffen. Deze kost circa € 25,00. Een andere optie is dat de OR-leden beschikken over een laptop of tablet én ter plekke toegang hebben tot internet.

Wilt u meer arbeidsrecht?
Hebt u interesse in het arbeidsrecht, maar wilt u deze op een andere manier invullen en vormgeven? Dat kan! We leggen de accenten die u wilt.

U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een uitgebreidere variant waarin de OR in twee maatwerkdagen weer helemaal juridisch scherp is. We verdelen het arbeidsrecht, de WOR en de cao over twee dagen en kunnen dan nader ingaan op specifieke aspecten en voor u relevante onderdelen.

Wilt u liever alleen een maatwerkbijeenkomst over de WOR of de cao, dan kan dat uiteraard ook.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Arbeidsrecht in uw OR-praktijk en/of wilt u afspraken maken over een studiedag, neem dan contact op met mr. Corinne Theloosen, via ctheloosen@stavoor.nl
06 – 22 52 91 08

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies