Aan de slag met de CAO

Een cao kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. Het is zonder meer de moeite als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. Het is altijd een goed moment om met een frisse blik naar de cao te kijken. Daar heb je als OR veel profijt van. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat. We kunnen voor elke cao een themadag op maat maken. De cao’s die u hieronder vindt worden al veelvuldig behandeld in themadagen.

CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

De cao VVT kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. Het is zonder meer de moeite als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. Het is altijd een goed moment om met een frisse blik naar de cao te kijken.  Daar heb je als OR veel profijt van. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat.

Cao VVT voor de ondernemingsraad?
De cao is niet alleen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De cao is ook een belangrijke ‘bijlage’ bij de WOR met extra bevoegdheden voor de OR én is het toetsingskader voor de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsvragen. Al deze thema’s komen aan bod tijdens een eendaagse maatwerkcursus voor uw OR. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij de bijzonderheden van de cao VVT.

Saai en taai?
Nee hoor! Uw en onze voorbeelden maken de informatie levendig en toepasbaar. Heel erg juridisch? Wel een beetje natuurlijk, maar sterk gericht op de praktijk. Nodig? Nu de cao steeds meer delegeert en decentraliseert, is het een document dat de ondernemingsraad op tafel mag hebben liggen en gebruiken. Leuk? Volmondig ja, volgens eerdere cursisten.

Wilt u een goede slag slaan? Boek dan met uw OR een studiedag cao VVT bij Stavoor. Na deze dag kunt u er direct mee aan de slag!

Maatwerk
De studiedag is maatwerk voor uw OR. Uw eigen vraagstukken en thema’s die in uw organisatie spelen, komen dus aan bod. Corinne Theloosen, trainer, adviseur en jurist bij Stavoor, begeleidt de dag. Zij is helemaal thuis in de cao VVT en kent de medezeggenschapspraktijk in de VVT-sector goed. Vanuit die invalshoeken biedt zij u een goede mix tussen de tekst uit de cao en uw eigen OR-praktijk.

CAO Geestelijke Gezondheidszorg

De cao GGZ kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. Het is zondermeer de moeite om als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. Het is altijd een goed moment om met een frisse blik te kijken!  Daar heeft u dan jaren profijt van. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat.

Cao GGZ voor de ondernemingsraad?
De cao is niet alleen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De cao is ook een belangrijke ‘bijlage’ bij de WOR met extra bevoegdheden voor de OR én is een toetsingskader voor de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsvragen. Al deze thema’s komen aan bod tijdens een eendaagse maatwerkcursus voor uw OR. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij de bijzonderheden van de cao GGZ.

Extra aandacht voor regeldruk en werkdruk!
De cao geeft een belangrijke opdracht aan ondernemingsraad en bestuurder omtrent regeldruk en werkdruk. Dat betekent dat ook de ondernemingsraad aan zet is en zich moet beraden op deze onderwerpen en op de cao-opdracht. Daar kan tijdens de studiedag een start mee gemaakt worden.

Saai en taai?
Nee hoor! Uw en onze voorbeelden maken de informatie levendig en toepasbaar. Heel erg juridisch? Wel een beetje natuurlijk, maar sterk gericht op de praktijk. Nodig? Nu de cao steeds meer delegeert en decentraliseert, is het een document dat de ondernemingsraad op tafel mag hebben liggen en gebruiken. Leuk? Volmondig ja, volgens eerdere cursisten.

Wilt u met de ondernemingsraad een goede slag slaan? Boek dan met uw OR een studiedag cao GGZ bij Stavoor. Na deze dag kunt u er direct mee aan de slag!

Maatwerk
De studiedag is maatwerk voor uw OR. Uw eigen vraagstukken en thema’s die in uw organisatie spelen, komen dus aan bod.
Corinne Theloosen, trainer, adviseur en jurist bij Stavoor, begeleidt de dag. Zij is helemaal thuis in de cao GGZ en kent de medezeggenschapspraktijk in de GGZ-sector goed. Vanuit die invalshoeken biedt zij u een goede mix tussen de tekst uit de cao en uw eigen OR-praktijk.

CAO Gehandicaptenzorg

De cao Gehandicaptenzorg kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. Een goede reden om als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. U heeft jaren profijt van een frisse blik op de cao. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat.

Cao Gehandicaptenzorg voor de ondernemingsraad?
De cao is niet alleen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De cao is ook een belangrijke ‘bijlage’ bij de WOR met extra bevoegdheden voor de OR én is een toetsingskader voor de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsvragen. Bovendien biedt de cao een vertrekpunt voor belangrijke thema’s in het overleg tussen OR en bestuurder. Al deze zaken komen aan bod tijdens een eendaagse maatwerkcursus voor  uw OR. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij de bijzonderheden van de cao Gehandicaptenzorg.

Saai en taai?
Nee hoor! Uw en onze voorbeelden maken de informatie levendig en toepasbaar. Heel erg juridisch? Wel een beetje natuurlijk, maar sterk gericht op de praktijk. Nodig? Nu de cao steeds meer delegeert en decentraliseert, is het een document dat  de ondernemingsraad op tafel mag hebben liggen en moet gebruiken. Leuk? Volmondig ja, volgens eerdere cursisten.

Wilt u met de ondernemingsraad een goede slag slaan? Boek dan met uw OR een studiedag cao Gehandicaptenzorg bij Stavoor. Na deze dag kunt u er direct mee aan de slag!

Maatwerk
De studiedag is maatwerk voor uw OR. Uw eigen vraagstukken en thema’s die in uw organisatie spelen, komen dus aan bod.
Corinne Theloosen, trainer, adviseur en jurist bij Stavoor, begeleidt de dag. Zij is goed thuis in de cao Gehandicaptenzorg én in de medezeggenschapspraktijk. Vanuit die invalshoeken biedt zij u een mooie mix tussen de cao en uw eigen OR-praktijk.

CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

De cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. Een goede reden om als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. U heeft jaren profijt van een frisse blik op de cao. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat.

Cao voor de ondernemingsraad?
De cao is niet alleen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De cao is ook een belangrijke ‘bijlage’ bij de WOR met extra bevoegdheden voor de OR én is een toetsingskader voor de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsvragen. Bovendien biedt de cao interessante vertrekpunten voor het overleg tussen OR en bestuurder. Al deze thema’s komen aan bod tijdens een eendaagse maatwerkcursus voor uw OR. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij de bijzonderheden van deze cao.

De kracht van unieke mensen
Deze cao is de eerste die duurzame inzetbaarheid zo nadrukkelijk centraal stelt. Daarmee is minstens het belang van dit vraagstuk voor deze sector kenbaar gemaakt. Maar met alleen cao-bepalingen zijn we er niet wat betreft duurzame inzetbaarheid. Tijdens de studiedag  kunnen we ruimte maken om eens nader in te zoomen op duurzame inzetbaarheid en de rol van de ondernemingsraad.

Saai en taai?
Nee hoor! Uw en onze voorbeelden maken de informatie levendig en toepasbaar. Heel erg juridisch? Wel een beetje natuurlijk, maar sterk gericht op de praktijk. Nodig? Nu de cao steeds meer delegeert en decentraliseert, is het een document dat de ondernemingsraad op tafel mag hebben liggen en moet gebruiken. Leuk? Volmondig ja, volgens eerdere cursisten.

Wilt u met de ondernemingsraad een goede slag slaan? Boek dan met uw OR een studiedag cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening bij Stavoor. Na deze dag kunt u er direct mee aan de slag!

Maatwerk
De studiedag is maatwerk voor uw OR. Uw eigen vraagstukken en thema’s die in uw organisatie spelen, komen dus aan bod. Corinne Theloosen, trainer, adviseur en jurist bij Stavoor, begeleidt de dag. Zij is goed thuis in de cao, de welzijnssector én in de medezeggenschapspraktijk. Vanuit die invalshoeken biedt zij u een mooie mix tussen de cao en uw eigen OR-praktijk.

CAO Kraamzorg

De cao Kraamzorg kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. De cao kraamzorg is een mooie aanleiding om als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. Een frisse blik op de cao!  Daar heeft u nog jaren profijt van. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat.

Cao Kraamzorg voor de ondernemingsraad?
De cao is niet alleen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De cao is ook een belangrijke ‘bijlage’ bij de WOR met extra bevoegdheden voor de OR én is een toetsingskader voor de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsvragen. Al deze thema’s komen aan bod tijdens een eendaagse maatwerkcursus voor uw OR. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij de bijzonderheden van de cao Kraamzorg.

Saai en taai?
Nee hoor! Uw en onze voorbeelden maken de informatie levendig en toepasbaar. Heel erg juridisch? Wel een beetje natuurlijk, maar sterk gericht op de praktijk. Nodig? Nu de cao steeds meer delegeert en decentraliseert, is het een document dat de ondernemingsraad op tafel mag hebben liggen en gebruiken. Leuk? Volmondig ja, volgens eerdere cursisten.

Wilt u met de ondernemingsraad een goede slag slaan? Boek dan met uw OR een studiedag cao kraamzorg bij Stavoor. Na deze dag kunt u er direct mee aan de slag!

Maatwerk
De studiedag is maatwerk voor uw OR. Uw eigen vraagstukken en thema’s die in uw organisatie spelen, komen dus aan bod.
Corinne Theloosen, trainer, adviseur en jurist bij Stavoor, begeleidt de dag. Zij is goed thuis in de cao Kraamzorg en kent de medezeggenschapspraktijk goed. Vanuit die invalshoeken biedt zij u een mooie mix tussen de cao en uw eigen OR-praktijk.

CAO Ziekenhuizen

De cao Ziekenhuizen kent meerdere interessante onderwerpen voor de ondernemingsraad. Reden genoeg om als OR de cao eens goed open te slaan en op verschillende niveaus kennis te nemen van de inhoud. Want, naast de Wet op de ondernemingsraden, kan de ondernemingsraad tegenwoordig niet meer om de cao heen. Van een frisse blik op de cao heeft u nog jaren profijt. Verschillende ondernemingsraden gingen deze cao-uitdaging al aan. Ze waren verrast over de eyeopeners en handvatten voor hun eigen werkzaamheden. Zaken die zij tot dat moment onaangeroerd hadden laten liggen of kwesties waarover zij al langere tijd vragen hadden, pakken zij nu op met vernieuwde kennis. En met meer resultaat.

Cao Ziekenhuizen voor de ondernemingsraad?
De cao is niet alleen een onderdeel van de arbeidsovereenkomst. De cao is ook een belangrijke ‘bijlage’ bij de WOR met extra bevoegdheden voor de OR én is een toetsingskader voor de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsvragen. Al deze thema’s komen aan bod tijdens een eendaagse maatwerkcursus voor uw OR. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij de bijzonderheden van de cao Ziekenhuizen.

Saai en taai?
Nee hoor! Uw en onze voorbeelden maken de informatie levendig en toepasbaar. Heel erg juridisch? Wel een beetje natuurlijk, maar sterk gericht op de praktijk. Nodig? Nu de cao steeds meer delegeert en decentraliseert, is het een document dat de ondernemingsraad op tafel mag hebben liggen en moet gebruiken. Leuk? Volmondig ja, volgens eerdere cursisten.

Wilt u met de ondernemingsraad een goede slag slaan? Boek dan met uw OR een studiedag cao Ziekenhuizen bij Stavoor. Na deze dag kunt u er direct mee aan de slag! 

Maatwerk
De studiedag is maatwerk voor uw OR. Uw eigen vraagstukken en thema’s die in uw organisatie spelen, komen dus aan bod.
Corinne Theloosen, trainer, adviseur en jurist bij Stavoor, begeleidt de dag. Zij is goed thuis in de cao Ziekenhuizen én in de medezeggenschapspraktijk. Vanuit die invalshoeken biedt zij u een mooie mix tussen de cao en uw eigen OR-praktijk.

Wil je met de eigen cao aan de slag? We maken een programma op maat waarin de eigen cao centraal staat. Interesse in een cao-dag(deel) op maat? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies