Begeleide intervisie: van overleven naar leren

Bestemd voor: levensfasegroepen of teams

Intervisie, als vorm van collegiale coaching, steun en uitwisseling, kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit en resultaatverantwoordelijkheid. Daarnaast is het – ter voorkoming van ‘metaalmoeheid’ en onnodige uitval – belangrijk dat werkplezier en perspectief aandacht krijgen. Intervisie kan bevordert de teamgeest en communicatie in het dagelijks werk. Ondersteuning  en commitment vanuit het management, in de vorm van tijd, middelen en mogelijkheid, zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van intervisie. Stavoor onderzoekt steeds in nauwe samenwerking met de organisatie welke intervisievorm het meest geëigend is.

Bent u geïnteresseerd in maatwerk of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons secretariaat: (085) 40 19 188

EIGEN TEKST