Nieuws

Stavoor Vitaal werken en leven

Gebruik de kracht van senioriteit

Stavoor is vooral groot en bekend geworden door de gewaardeerde Pensioen In Zicht-cursussen. En daar gaan we uiteraard volop mee door. Wel gaan we nadrukkelijker onze scope verbreden als partner van werkgevers en HR-professionals rondom de 50+vraagstukken. Daar past ook een nieuw verhaal bij.

Rond ouder worden, arbeid en pensioen is veel in beweging. Een greep uit de trends en ontwikkelingen. Wat in het oog springt: er is niet meer zo’n harde knip tussen werk en pensioen. Steeds meer mensen werken deels door na hun pensioen. Een andere beweging die te zien is: oudere medewerkers gaan steeds meer op zoek naar betekenisvol werk, ze veranderen van ‘broodwerkers’ in ‘zinwerkers’. En dan is er de steeds krappere arbeidsmarkt. Veel bedrijven en organisaties moeten met nieuwe ogen kijken naar hun menselijk kapitaal.  Werkgevers en HR-professionals staan voor de uitdaging om ouder wordende medewerkers in hun laatste loopbaanfase doordachte keuzes te laten maken. Hoe benut je binnen je arbeidsorganisatie de kracht van senioriteit? Dat is een vraagstuk dat iedere organisatie raakt.

Tegen dit ‘decor’ heeft Stavoor de afgelopen maanden stilgestaan bij onze strategie voor de toekomst. Daarbij hebben we zowel de eigen trainers en adviseurs betrokken als verschillende externe experts, opdrachtgevers en HR-professionals. Wat voor elk bedrijf en iedere organisatie geldt, geldt uiteraard ook voor ons: we willen aansluiting houden met de wereld om ons heen en de veranderende vraagstukken van oudere werknemers én werkgevers.

Duidelijkere positionering

Met de ‘paraplunaam’ Stavoor vitaal werken en leven willen we Stavoor duidelijker positioneren als dienstverlener. We willen scherper neerzetten wie we zijn en wat we kunnen betekenen. Dat doen we vanuit drie kernwaarden: professioneel, betrokken en perspectiefgericht.

De vernieuwde positionering en het gedachtegoed daarachter is gepresenteerd op 9 september op het event ‘een afscheid is de deur naar de toekomst’ n.a.v. de pensionering van onze trainer Wim Ballemans.

Website
In lijn met ons nieuwe gezicht zal ook onze website binnenkort aangepast worden. Werkgevers en werknemers hier relevante informatie vinden over onze diensten en trainingen. Ook kunt u kennis maken met de mensen achter onze trainingen en de experts en gastdocenten die verbonden zijn met Stavoor. Bovendien is onze site een ‘vindplaats’ volop inspiratie in de vorm van blogs, artikelen en whitepapers.

Wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden die we bieden voor uw organisatie en de vraagstukken van oudere medewerkers?
Neem dan contact op met:

Frans Hoeke: T (06) 510 645 49 E fhoeke@stavoor.nl
of
Miranda de Vries: T (06) 827 911 28 E mdevries@stavoor.nl