Oudere werknemers

Geïnspireerd werken, leven en leren voor 50-plussers

Hoe blijf je als oudere werknemer vitaal en gemotiveerd aan de slag? Dat vraagt een inspanning van zowel de organisatie als van de medewerker. Het is prettig om in een organisatie te werken die autonomie, meesterschap en perspectief faciliteert voor zijn medewerkers. Dit leidt tot een laag ziekteverzuim en een hoge mate van de collegialiteit, motivatie en inzet. Dat vertaalt zich in een beter resultaat en een hogere medewerkers tevredenheid.

Stavoor wil uw partner zijn om op maat interventies en trajecten te creëren zodat medewerkers vitaal en enthousiast kunnen werken. Onderstaand geven we u een beeld van enkele mogelijkheden.

Onderstaand aanbod  zijn slechts enkele voorbeelden van wat er mogelijk is. Ons uitgangspunt is dat we u maatwerk bieden, afgestemd op uw wensen en onze mogelijkheden.

Bent u geïnteresseerd in maatwerk of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons secretariaat via (0800) 55 606 55  of (085) 401 91 88.

Contact

Traject Stoppen of doorgaan met werken?

Bestemd voor: 60-plussers die in korte tijd tot een keuze moeten komen
Oudere medewerkers moeten vaak op korte termijn kiezen: eerder stoppen of doorgaan?
In een programma van 1 + ½ dag krijgt u alle overwegingen die bij dit proces horen onder ogen. U wordt zich rationeel en gevoelsmatig bewust van de consequenties van uw keuze. Het delen met collega’s in dezelfde situatie helpt daarbij. U krijgt de kans om daarover met het thuisfront te praten. U kunt een weloverwogen keuze maken en weet wat uw eerste stap zal zijn.

Traject De kunst van het ouder worden

Bestemd voor: 50-plussers
Wat kunnen werknemers zelf doen om vitaal te blijven en uitgedaagd te worden? U maakt  in een programma van 1 + ½ dag een persoonlijke balans op over uw levensloopbaan en uw huidig welbevinden, zowel in de eigen professie en werkomgeving als in uw privéleven.
U spreekt uw bezieling, verantwoordelijkheid en zelfsturend vermogen aan om in de laatste fase van de werkzame periode vitaal en geïnspireerd te blijven werken. Als organisatie neemt u de signalen van medewerkers mee bij het beleid rondom levensfasen.

Traject En ze werkten nog lang, gezond en geïnspireerd…

Bestemd voor: HRM-medewerkers en leidinggevenden
Centraal in dit 2-daagse programma staat de relatie tussen levensfase, loopbaan, mobiliteit en vitaliteit. Welke invloed heeft de levensfase op de vitaliteit en het werkplezier van oudere medewerkers? Welke factoren per levensfase dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers? Hoe kun je bezielend en dienend  leidinggeven aan collega’s in deze levensfase? Welke mogelijkheden zijn er om leefstijl, gezondheid  en work-life balance te bespreken?

Begeleide intervisie: van overleven naar leren

Bestemd voor: levensfasegroepen of teams
Intervisie, als vorm van collegiale coaching, steun en uitwisseling, kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit en resultaatverantwoordelijkheid. Daarnaast is het – ter voorkoming van ‘metaalmoeheid’ en onnodige uitval – belangrijk dat werkplezier en perspectief aandacht krijgen. Intervisie kan bevordert de teamgeest en communicatie in het dagelijks werk. Ondersteuning  en commitment vanuit het management, in de vorm van tijd, middelen en mogelijkheid, zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van intervisie. Stavoor onderzoekt steeds in nauwe samenwerking met de organisatie welke intervisievorm het meest geëigend is.

Generatiedialoog

Bestemd voor: medewerkers in verschillende levensfasen
Medewerkers uit verschillende generaties gaan met elkaar in gesprek. In de generatiedialoog kan een herwaardering van verschillende levensfasen ontstaan, wederkerig leren en creatieve samenwerking. Meesterschap overdragen en mentorschap dragen bij aan loopbaanenthousiasme, cohesie en bedrijfsresultaat.

Leefstijlcoaching, met aandacht werken en energiek thuiskomen

Bestemd voor: medewerkers die zich fitter willen voelen
Soms is de overprikkeling door alle informatie die ons bereikt te groot, het piekeren over de komende veranderingen of onzekerheden amper te stoppen. Het lichaam geeft signalen van moeheid, kort lontje, pijn of slapeloosheid. Het is tijd een pas op de plaats te maken. Ook in het proces van re-integratie na burn-out of als er sprake is van bore-out (gebrek aan uitdaging) kan deze workshop ondersteunend zijn. De onrust om ons heen zal niet verminderen, de uitdaging is hoe de rust in onszelf te vergroten om vitaal en fit te leven en te werken. Dit gaan we samen in deze workshop ervaringsgericht onderzoeken. Individueel of groepsgewijs komen thema’s als vitaliteit, met aandacht leven, beweging, balans werk-privé, stressreductie en timemanagement aan bod.

Individuele loopbaancoaching

Bestemd voor: medewerkers die een nieuwe beweging willen maken.
De vraag van een individuele medewerker staat centraal. Deze vraag kan betrekking hebben op het beter leren functioneren op de werkvloer, het verbeteren van de werk-privé-balans of oriënterend op een stap of sprong in de loopbaan . Het doel is om contact te maken met waar het u als werknemer zelf om gaat. Zo krijgt u weer zicht op eigen creatieve vermogens,  wordt het persoonlijk talent aangeboord. Deze coaching is met allerlei methodieken mogelijk, o.a. creatieve loopbaancoaching, natuur- en wandelcoaching.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies