Vitale medewerkers in een veerkrachtige organisatie

Hoe zorgt u als werkgever dat uw werknemers hun hele loopbaan van toegevoegde waarde blijven in een wendbare en toekomstbestendige organisatie? Geen gemakkelijke klus in een snel veranderende wereld, waarin de individuele behoeften van werknemers veelzijdiger en complexer worden.

Onderstaand aanbod  zijn enkele voorbeelden van wat er mogelijk is. Ons uitgangspunt is dat we u maatwerk bieden, afgestemd op uw wensen en onze mogelijkheden.

Download leaflet Vitaliteit in Zicht
Download whitepaper

Bent u op zoek naar goede instrumenten om met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit aan de slag te gaan in uw organisatie?
Download onze Middelenkaart en Praatkaart

Bent u geïnteresseerd in maatwerk of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons secretariaat: (085) 40 19 188

Contact

Training: Aftellen of meetellen voor 60-plussers

Hoe zorgt u als werkgever dat uw werknemers hun hele loopbaan van toegevoegde waarde blijven? Zodat ook 60-plussers de laatste jaren met plezier en energiek mee blijven doen? Dat vraagt om een inspanning van het management, HRM én de medewerker. De training helpt 60-plussers om een weloverwogen keuzes maken om vitaal de finish te bereiken en een nieuw perspectief voor de periode daarna te creëren.

Tijdsinvestering: 1 of 2 dagen

Download leaflet

 

 

Training: De kunst van het vitaal blijven voor 50-plussers

Als werkgever heeft u steeds meer ervaren mensen in huis. De wereld verandert snel en stelt voortdurend nieuwe eisen aan uw medewerkers. Hoe neemt u uw medewerkers mee in al die veranderingen? In deze training staan de 50-plussers stil bij deze veranderingen. Wat vraagt dat aan kennis en vaardigheden van de 50-plussers? Wat zijn zijn waarden en drijfveren en hoe blijft hij vitaal en gemotiveerd in zijn werk?

Tijdsinvestering: 1 of 2 dagen

Download leaflet

Training: De kunst van leidinggeven aan inzetbaarheid

Leidinggevenden spelen een cruciale rol, ze kunnen letterlijk ‘gas of rempedaal’ zijn om mensen inzetbaar te houden.

Centraal in deze training voor leidinggevenden staat de relatie tussen levens­fase, loopbaan, inzetbaarheid en vitaliteit. Welke factoren per levensfase dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers? Hoe kunt u bezielend en dienend leidinggeven? Hoe gaat u met medewerkers in gesprek over ontwikkeling, bijblijven, leefstijl, gezondheid en work-life balance?

Tijdsinvestering: 2 dagdelen

Download leaflet

Training: Met aandacht werken en vitaal thuiskomen

Bestemd voor medewerkers (alle leeftijden) die hun vitaliteit willen verbeteren.

Een pas op de plaats om vitaal verder te gaan

We werken en leven in een tijd waarin we steeds meer prikkels te verwerken krijgen. Veel mensen ervaren stress, vermoeidheid en slapeloosheid. Dan is het tijd om een pas op de plaats te maken. De uitdaging is hoe we de rust in onszelf kunnen vergroten, waardoor we vitaler en energieker én gemotiveerder kunnen leven en werken. Deze training reikt hiervoor praktische handvatten aan. Ook in het proces van re-integratie na burn-out of bij een bore-out (gebrek aan uitdaging) kan deze training veel opleveren.

Tijdsinvestering: 1 dag (2 dagdelen)

Download leaflet

Begeleide intervisie: Van overleven naar leren

Bestemd voor: levensfasegroepen of teams
Intervisie, als vorm van collegiale coaching, steun en uitwisseling, kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit en resultaatverantwoordelijkheid. Daarnaast is het – ter voorkoming van ‘metaalmoeheid’ en onnodige uitval – belangrijk dat werkplezier en perspectief aandacht krijgen. Intervisie kan bevordert de teamgeest en communicatie in het dagelijks werk. Ondersteuning  en commitment vanuit het management, in de vorm van tijd, middelen en mogelijkheid, zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van intervisie. Stavoor onderzoekt steeds in nauwe samenwerking met de organisatie welke intervisievorm het meest geëigend is.

Generatiedialoog

Bestemd voor: medewerkers in verschillende levensfasen
Medewerkers uit verschillende generaties gaan met elkaar in gesprek. In de generatiedialoog kan een herwaardering van verschillende levensfasen ontstaan, wederkerig leren en creatieve samenwerking. Meesterschap overdragen en mentorschap dragen bij aan loopbaanenthousiasme, cohesie en bedrijfsresultaat.

Individuele loopbaancoaching

Bestemd voor: medewerkers die een nieuwe beweging willen maken.
De vraag van een individuele medewerker staat centraal. Deze vraag kan betrekking hebben op het beter leren functioneren op de werkvloer, het verbeteren van de werk-privé-balans of oriënterend op een stap of sprong in de loopbaan . Het doel is om contact te maken met waar het u als werknemer zelf om gaat. Zo krijgt u weer zicht op eigen creatieve vermogens,  wordt het persoonlijk talent aangeboord. Deze coaching is met allerlei methodieken mogelijk, o.a. creatieve loopbaancoaching, natuur- en wandelcoaching.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies