Oudere werknemers

Vitale en gemotiveerde oudere werknemers

Hoe zorgt u als werkgever dat uw werknemers vitaal en gemotiveerd de eindstreep halen? Dat vraagt om een inspanning van zowel de organisatie als van de medewerker. Stavoor helpt organisaties om gebruik te maken van het talent, de veerkracht en de wijsheid van ervaren medewerkers. In samenwerking met leidinggevenden en hrm-medewerkers ontwikkelen we passende interventies, zoals trajecten, intervisie, workshops en coaching.

Onderstaand aanbod  zijn enkele voorbeelden van wat er mogelijk is. Ons uitgangspunt is dat we u maatwerk bieden, afgestemd op uw wensen en onze mogelijkheden.

Download whitepaper

Bent u geïnteresseerd in maatwerk of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons secretariaat: (085) 40 19 188

Contact

Training aftellen of meetellen?

Een weloverwogen keuze maken om vitaal de finish te bereiken

Bestemd voor 60-plussers.

In deze levensfase wordt u geconfronteerd met vragen als: ‘Ben ik al aan stoppen toe?’ en Hoe sta ik er qua vitaliteit voor?’. In deze training wordt u zich rationeel en gevoelsmatig bewust van de gevolgen van uw keuzes. Ook leert u van de levenswijsheid en –ervaring van uw collega’s.

Tijdsinvestering: 1 dag (2 dagdelen)

Download leaflet

 

Training De kunst van het vitaal blijven

Wat kunt u zélf doen om vitaal te blijven en uitgedaagd te worden?

Bestemd voor 50-plussers.

In de laatste fase van uw werkzame leven heeft u te maken met specifieke vraagstukken. Wat is nodig om vitaal en geïnspireerd te blijven werken? Hoe komt u tot weloverwogen keuzes? In deze training maakt u de persoonlijke balans op van uw levensloopbaan en uw huidige welbevinden. U spreekt uw zelfsturend vermogen aan. Welke stappen kunt u zelf zetten? Waar heeft u uw leidinggevende en de organisatie bij nodig?

Tijdsinvestering: 1 dag (2 dagdelen)

Download leaflet

 

Training Met aandacht werken en vitaal thuiskomen

Bestemd voor medewerkers (alle leeftijden) die hun vitaliteit willen verbeteren.

Een pas op de plaats om vitaal verder te gaan

We werken en leven in een tijd waarin we steeds meer prikkels te verwerken krijgen. Veel mensen ervaren stress, vermoeidheid en slapeloosheid. Dan is het tijd om een pas op de plaats te maken. De uitdaging is hoe we de rust in onszelf kunnen vergroten, waardoor we vitaler en energieker én gemotiveerder kunnen leven en werken. Deze training reikt hiervoor praktische handvatten aan. Ook in het proces van re-integratie na burn-out of bij een bore-out (gebrek aan uitdaging) kan deze training veel opleveren.

Tijdsinvestering: 1 dag (2 dagdelen)

Download leaflet

Training En ze werkten nog lang, vitaal en geïnspireerd…

Bestemd voor HRM-ers en leidinggevenden

Met aandacht in gesprek met oudere medewerkers

Centraal in deze training staat de relatie tussen levensfase, loopbaan, inzetbaarheid en vitaliteit. Welke invloed heeft de levensfase op de vitaliteit en het werkplezier van oudere medewerkers? Welke factoren per levensfase dragen bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de medewerkers? Hoe kun je bezielend en dienend leidinggeven aan collega’s in deze levensfase? Hoe ga je met medewerkers in gesprek over leefstijl, gezondheid  en work-life balance? Biedt jobcrafting of demotie mogelijkheden?

Tijdsinvestering: 1 dag (2 dagdelen)

Download leaflet

Begeleide intervisie: van overleven naar leren

Bestemd voor: levensfasegroepen of teams
Intervisie, als vorm van collegiale coaching, steun en uitwisseling, kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit en resultaatverantwoordelijkheid. Daarnaast is het – ter voorkoming van ‘metaalmoeheid’ en onnodige uitval – belangrijk dat werkplezier en perspectief aandacht krijgen. Intervisie kan bevordert de teamgeest en communicatie in het dagelijks werk. Ondersteuning  en commitment vanuit het management, in de vorm van tijd, middelen en mogelijkheid, zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van intervisie. Stavoor onderzoekt steeds in nauwe samenwerking met de organisatie welke intervisievorm het meest geëigend is.

Generatiedialoog

Bestemd voor: medewerkers in verschillende levensfasen
Medewerkers uit verschillende generaties gaan met elkaar in gesprek. In de generatiedialoog kan een herwaardering van verschillende levensfasen ontstaan, wederkerig leren en creatieve samenwerking. Meesterschap overdragen en mentorschap dragen bij aan loopbaanenthousiasme, cohesie en bedrijfsresultaat.

Individuele loopbaancoaching

Bestemd voor: medewerkers die een nieuwe beweging willen maken.
De vraag van een individuele medewerker staat centraal. Deze vraag kan betrekking hebben op het beter leren functioneren op de werkvloer, het verbeteren van de werk-privé-balans of oriënterend op een stap of sprong in de loopbaan . Het doel is om contact te maken met waar het u als werknemer zelf om gaat. Zo krijgt u weer zicht op eigen creatieve vermogens,  wordt het persoonlijk talent aangeboord. Deze coaching is met allerlei methodieken mogelijk, o.a. creatieve loopbaancoaching, natuur- en wandelcoaching.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies