Blog

Keynotespreker Tinka van Vuuren over duurzame inzetbaarheid

“Meer buiten de lijntjes kleuren”

Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement, verzorgt op 13 september een keynote én een workshop op de Blauwe Zone Dag van Stavoor. Karakteristiek voor haar professionele werk is de continue pendel tussen wetenschap, theorie en praktijk. Als consultant,  verbonden aan Loyalis Kennis en Consult, adviseert ze organisaties en bedrijven over thema’s als duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en employability.

De titel van haar keynote spreekt boekdelen:  ‘Aftellen of meetellen’. Tinka: “Het beeld dat oudere medewerkers minder productief en met minder plezier hun werk zouden doen klopt niet. Als je in die perceptie blijft hangen wordt het een ‘self-fulfilling prophecy’. Je ziet dat terug in het HRM-beleid. Veel beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid is gericht op het ontzien van oudere medewerkers. Dat komt ook naar voren in de afspraken in veel Cao’s. “

Werk anders organiseren

In de keynote van Tinka van Vuuren zal op 13 september ongetwijfeld het begrip ‘amplitie’ opduiken: groei en ontwikkeling van medewerkers. “Er is naar mijn idee meer balans nodig in het HR-beleid tussen interventies gericht op ontwikkelen, benutten en ontzien. De focus zou meer moeten verschuiven naar het zoeken van nieuwe manieren om het werk anders te organiseren, zodat mensen worden uitgedaagd om te blijven leren. In teambijeenkomsten – ook in die van zelfsturende teams – gaat het hoofdzakelijk over het werk dat moet gebeuren. Het gesprek gaat relatief weinig over de mensen zelf en over thema’s als vakbekwaamheid, motivatie en gezondheid. Leidinggevenden hebben, ondersteund door de afdeling HRM, een belangrijke rol om dit soort thema’s op de agenda te zetten. De dialoog met elkaar aangaan over sociale innovatie. Dat biedt aanknopingspunten voor duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers.”

Beweging

Tinka van Vuuren stelt dat op het gebied van HRM best meer ‘buiten de lijntjes’ gekleurd mag worden. “Er is meer nodig dan een training of cursus. Bedrijven moeten niet alleen kijken naar het individu, maar ook naar zichzelf en de organisatie. Er is zoveel meer mogelijk. Denk aan functieroulatie, tijdelijke detachering, taakverbreding of juist specialisatie. Mijn motto is: ‘arbeid moet rollen’. Er moet beweging zijn om te kunnen groeien.”

Bevlogenheid

Niets zo praktisch als een handige theorie. Eén van de inspiratiebronnen voor  de aan de OU verbonden hoogleraar is het zogeheten AMO-model van Appelbaum, Baily, Berg en Kalleberg over HR-praktijken. AMO staat voor Abilities, Motivation en Opportunity. Waar het in de kern om gaat is dat werknemers het gewenste gedrag kunnen en willen vertonen en dat de organisatie daarvoor de condities creëert. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers raakt daarom zowel individuele als organisatorische factoren. Tinka van Vuuren geeft een voorbeeld. “Je kunt als werkgever niet iemand bevlogen maken. Wel kun je de context en cultuur veranderen waarbinnen iemand werkt en van daaruit de bevlogenheid positief beïnvloeden.”

Blauwe Zones

Voor duurzame inzetbaarheid zijn naast gezond leven (voeding en beweging) sociale verbindingen en zingeving nodig. Onderscheidende kenmerken van de zogenaamde Blauwe Zones, gebieden in de wereld waar mensen significant gelukkiger, gezonder én vitaler leven. Tinka van Vuuren: “Het is heel begrijpelijk dat Stavoor zich bij het thema duurzame inzetbaarheid laat inspireren door de filosofie van de Blauwe Zones. Er zijn onmiskenbaar  positieve verbanden tussen gezond leven, sociale cohesie en prestaties van mensen.”

 

Tinka van Vuuren is op 13 september keynotespreker tijdens de Blauwe Zone Dag van Stavoor. Centraal staat in haar bijdrage wat medewerker zelf én de organisatie kunnen doen om gezond, productief en met plezier te werken. In een praktijkgerichte en interactieve workshop met als titel ‘Eigen regie; een noodzakelijke paradox’  gaat ze in op de vraag welke factoren een rol spelen bij de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en wat nodig is om medewerkers eigen regie te laten nemen op hun duurzame inzetbaarheid.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies