Privacy en Ziekte

Privacy en Ziekte
Een spannende relatie

 

In 2018 hebben wij 3 zeer druk bezochte workshops verzorgd over de AVG. In die bijeenkomsten  werd voor de aanwezigen al duidelijk dat er een groot spanningsveld bestaat tussen privacy en de regels, voorschriften en procedures rondom zieke werknemers. Daar waren dan ook veel vragen over van de aanwezige OR-leden. In deze workshop staat dit thema centraal en kunnen we ingaan op alle bijzonderheden van deze spannende relatie.

Het begint zodra een werknemer zich ziek meldt. Wat mag de werkgever hierover eigenlijk vragen, opschrijven en uitwisselen met bijvoorbeeld de leidinggevende, de collega’s en de bedrijfsarts? Medische gegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegeven en de regels zijn daarom erg streng op dit punt. Ook zijn in een ziektetraject van een werknemer veel partijen betrokken. In de praktijk loop je ertegenaan dat de wetten en regels niet op elkaar zijn afgestemd en zelfs botsen. De werknemer heeft recht op privacy, de werkgever wil de zieke zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen en heeft hiervoor informatie nodig. De AVG heeft dit niet per se makkelijker gemaakt.

Inhoud van de training

Tijdens de workshop gaan we met u in op de juridische aspecten van dit spanningsveld; hoe zit het nou precies en wat zijn we hierin tegen gekomen na invoering van de AVG?

Daarnaast kijken we naar de ondernemingsraad als gesprekspartner van de bestuurder op het terrein van privacy en ziekte. Waar kan de ondernemingsraad op letten en wat kunt u meenemen in de gesprekken met de bestuurder. Het is belangrijk om als ondernemingsraad goed de vinger aan de polst te houden; zieke collega’s hebben al genoeg aan het hoofd. De ondernemingsraad kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het ziekteverzuimreglement en het Arbocontract tussen de werkgever en de bedrijfsarts voldoet aan de (privacy)wetgeving.

Nu u er toch bent, kijken we ook naar de meest relevante ontwikkelingen en jurisprudentie nadat de AVG is ingevoerd.

Na deze middag kunt u naar huis met verse kennis en nieuwe inzichten over privacy en dus stof om over door te praten in uw organisatie. Ook hier kunt u mee thuiskomen!

Voor wie
De workshop is bedoeld voor leden van ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen.

Resultaat

  • Uw kennis over privacy en ziekte is up-to-date
  • De rol van de ondernemingsraad hierin is u helder geworden
  • Uw ondernemingsraad kan goed voorbereid in overleg met de bestuurder.

Voor deze workshop werkt Stavoor samen met WVO Advocaten. Door deze samenwerking kunnen wij u het beste van twee bieden: zeer accurate kennis van zaken en uitgebreide ervaring in de praktijk van ondernemingsraden. Dat maakt deze workshops sterk praktijkgericht. We maken de soms wat taaie stof hanteerbaar, begrijpelijk en direct toepasbaar voor de ondernemingsraad.

Datum:
4 november 2019

Tijd en locatie:
De workshop wordt gehouden van 13.00 – 17.00 uur op locatie Geniet in de Weerd, Arnhem.

Meedoen?
Wilt u deelnemen aan deze workshop dan kunt u zich hieronder inschrijven.
Deelname aan deze middag kost € 150,-. Neemt u een collega mee, dan betaalt de tweede deelnemer slechts € 100,-.

Inschrijven

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wat kan de OR ermee?

Het zal u niet ontgaan zijn: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht. Dat betekent na de WWZ opnieuw omvangrijke wijzigingen binnen het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is voor de ondernemingsraad een belangrijk rechtsgebied. De ondernemingsraad moet in zijn rol namelijk volop rekening houden met deze wettelijke kaders. Het kan ook zijn dat de implementatie van de WAB leidt tot besluiten van de bestuurder waar de ondernemingsraad op grond van de WOR bij betrokken is.

Reden genoeg om de kennis in de ondernemingsraad op dit vlak aan te scherpen. Dat kun je doen door te lezen over de wetswijziging, maar de praktijk blijkt vaak net wat complexer. Zeker waar het gaat om de rol van de ondernemingsraad.

In een workshop van één middag nemen wij u mee in de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt. Daarbij staan we stil bij de vraag wat dit betekent voor de praktijk in organisaties. Er zullen soms namelijk werkwijzen, beleid en procedures worden aangepast.
We staan daarnaast uitgebreid stil bij de rol van de ondernemingsraad in het arbeidsrecht en meer specifiek bij de inwerkingtreding van de WAB.
En omdat we er toch zijn, besteden we tijdens de workshop ook kort aandacht aan de voorgenomen wijzigingen in de WOR.

Drie interessante onderwerpen in één middag dus. Aan het einde van de workshop bent u up-to-date qua kennis en gaat u met nieuwe inzichten de deur uit. De WAB kent voor u geen geheimen meer en ook wat betreft de rol van de ondernemingsraad is er weer even wat opgefrist en aangescherpt. De WAB kent geen geheimen meer voor u. Daar kunt u mee thuis komen!

Datum:
De op 17 september geplande workshop over de WAB kan helaas geen doorgang vinden. We plannen deze later in het jaar nogmaals. Heeft u interesse in deze workshop, stuur dan een mail naar info@stavoor.nl. Wij zorgen dan dat u de nieuwe datum bijtijds verneemt.

Tijd en locatie:
De workshop wordt gehouden van 13.00 – 17.00 uur op locatie Geniet in de Weerd, Arnhem.

 

 

De op 17 september geplande workshop over de WAB kan helaas geen doorgang vinden. We plannen deze later in het jaar nogmaals. Heeft u interesse in deze workshop, stuur dan een mail naar aleuwol@stavoor.nl. Wij zorgen dan dat u de nieuwe datum bijtijds verneemt.

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies