Juridische dagen voor ambtelijk secretarissen

• Bij juridische vragen kijkt de ondernemingsraad naar de ambtelijk secretaris.
• Als ambtelijk secretaris vraagt u zich af of de OR het bij het juiste eind heeft.
• Medewerkers vragen u om raad bij juridische zaken.
• U wilt graag wat steviger in uw juridische schoenen staan.

Herkent u deze situaties? Dan zijn de juridische dagen voor ambtelijk secretarissen vast interessant voor u.

DASMO biedt u samen met Stavooracademie drie juridische themadagen, speciaal voor u als ambtelijk secretaris:
1. arbeidsrecht
2. medezeggenschapsrecht
3. cao-​recht.
De drie dagen starten elk met een inleiding op het betreffende onderwerp. We werken gedurende de dag met praktijkvoorbeelden en maken de vertaalslag naar de praktijk van de OR en die van de ambtelijk secretaris. Na deze dagen bent u wat meer thuis in de juridische materie en kunt u er in uw praktijk naar eigen inzicht mee aan de slag. U gaat niet als wandelend wetboek de deur uit.

Deze drie dagen starten elk met een inleiding op het betreffende onderwerp.
We werken gedurende de dag met praktijkvoorbeelden en maken de vertaalslag naar de praktijk van de OR en die van de ambtelijk secretaris.
Na deze dagen bent u wat meer thuis in de juridische materie en kunt u er in uw praktijk naar eigen inzicht mee aan de slag. U gaat niet als wandelend wetboek de deur uit.
De dagen worden begeleid door mr. C. Theloosen, jurist bij Stavoor.

Vanaf 2013 hebben al 130 ambtelijk secretarissen met veel plezier deelgenomen aan deze dagen. Zij beoordeelden de dagen met goede evaluaties die vooral gingen over de helderheid, de directe toepasbaarheid en de diverse eyeopeners.

Arbeidsrecht, 15 januari 2019

Na het antwoord op de vraag wat arbeidsrecht eigenlijk is, brengen we diverse wetten op dit terrein in beeld. We staan daarbij steeds stil bij de essentie van de betreffende wet en maken u wegwijs in de wetteksten.
U gaat direct aan de slag met een aantal casussen en uw eigen praktijkvragen, uiteraard met een duidelijke koppeling naar het OR-​werk.
We eindigen met de belangrijkste bevindingen voor uw eigen praktijk.

Medezeggenschapsrecht, 14 februari 2019

De WOR opfrissen en verdiepen in één dag! We gaan gericht in op belangrijke gereedschappen van de WOR: advies- en instemmingsrecht. Wat betekenen deze rechten nou precies en hoe kan de OR daarmee daadwerkelijk beleid beïnvloeden? We kijken tijdens deze dag naar de wijze waarop de OR de WOR gebruikt en wat dit betekent voor u als ambtelijk secretaris. Daarbij hebben we aandacht voor de rol die de ambtelijk secretaris kan vervullen om de OR deze gereedschappen zo optimaal mogelijk te laten benutten.

Cao-​recht, 14 maart 2019

Een cao biedt over het algemeen veel interessante aanknopingspunten voor de OR. Maar de cao is ook een boekwerk dat door de OR vaak wordt dichtgelaten. Jammer, want het is een mooie aanvulling op de WOR als gereedschapskist voor de OR. Daarnaast is de cao het handboek voor arbeidsrechtelijke onderwerpen voor uw organisatie. Het is dus van belang om te weten wat er in staat en wat de OR er mee kan.
U krijgt deze dag een inleiding in het cao-​recht. Daarna gaan we aan de hand van casussen en uw praktijkervaringen met de cao’s aan de slag.

Praktische informatie

De trainingsdagen vinden plaats in Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168; 6811 JH Arnhem (vlakbij Centraal Station).
Ze starten telkens om 09.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Voor de dagen heeft u minstens nodig:
– wettekst Wet op de ondernemingsraden (deze zit ook in het benodigde boek arbeidswetgeving)
– cao
– de editie 2018-2019 van het boek Arbeidswetgeving door W.L. Roozendaal.

Het boek Arbeidswetgeving is nodig voor de arbeidsrechtelijke dag en de cao-​dag.
Voor de medezeggenschapsdag is het handig, maar niet noodzakelijk. U bestelt het boek o.a. bij Bol of Kluwer.

Wilt u meedoen?

Voor deelname aan drie dagen betaalt u slechts € 999,00!
Inschrijving voor een losse dag is eveneens mogelijk. De prijs is dan € 399,00 per dag. Maar, de dagen zijn wel inhoudelijk aan elkaar verbonden en hebben daardoor een meerwaarde.
Eventuele korting wordt op de factuur verrekend.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit aanbod kunt u contact opnemen met het secretariaat,
Allison Leuwol: aleuwol@stavoor.nl of 085 – 401 91 88.

Data en Inschrijven
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies