Privacy en Ziekte

 

Privacy en Ziekte
Een spannende relatie

 

In 2018 hebben wij 3 zeer druk bezochte workshops verzorgd over de AVG. In die bijeenkomsten  werd voor de aanwezigen al duidelijk dat er een groot spanningsveld bestaat tussen privacy en de regels, voorschriften en procedures rondom zieke werknemers. Daar waren dan ook veel vragen over van de aanwezige OR-leden. In deze workshop staat dit thema centraal en kunnen we ingaan op alle bijzonderheden van deze spannende relatie.

Het begint zodra een werknemer zich ziek meldt. Wat mag de werkgever hierover eigenlijk vragen, opschrijven en uitwisselen met bijvoorbeeld de leidinggevende, de collega’s en de bedrijfsarts? Medische gegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegeven en de regels zijn daarom erg streng op dit punt. Ook zijn in een ziektetraject van een werknemer veel partijen betrokken. In de praktijk loop je ertegenaan dat de wetten en regels niet op elkaar zijn afgestemd en zelfs botsen. De werknemer heeft recht op privacy, de werkgever wil de zieke zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen en heeft hiervoor informatie nodig. De AVG heeft dit niet per se makkelijker gemaakt.

Inhoud van de training

Tijdens de workshop gaan we met u in op de juridische aspecten van dit spanningsveld; hoe zit het nou precies en wat zijn we hierin tegen gekomen na invoering van de AVG?

Daarnaast kijken we naar de ondernemingsraad als gesprekspartner van de bestuurder op het terrein van privacy en ziekte. Waar kan de ondernemingsraad op letten en wat kunt u meenemen in de gesprekken met de bestuurder. Het is belangrijk om als ondernemingsraad goed de vinger aan de polst te houden; zieke collega’s hebben al genoeg aan het hoofd. De ondernemingsraad kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het ziekteverzuimreglement en het Arbocontract tussen de werkgever en de bedrijfsarts voldoet aan de (privacy)wetgeving.

Nu u er toch bent, kijken we ook naar de meest relevante ontwikkelingen en jurisprudentie nadat de AVG is ingevoerd.

Na deze middag kunt u naar huis met verse kennis en nieuwe inzichten over privacy en dus stof om over door te praten in uw organisatie. Ook hier kunt u mee thuiskomen!

Voor wie
De workshop is bedoeld voor leden van ondernemingsraden en ambtelijk secretarissen.

Resultaat

  • Uw kennis over privacy en ziekte is up-to-date
  • De rol van de ondernemingsraad hierin is u helder geworden
  • Uw ondernemingsraad kan goed voorbereid in overleg met de bestuurder.

Voor deze workshop werkt Stavoor samen met WVO Advocaten. Door deze samenwerking kunnen wij u het beste van twee bieden: zeer accurate kennis van zaken en uitgebreide ervaring in de praktijk van ondernemingsraden. Dat maakt deze workshops sterk praktijkgericht. We maken de soms wat taaie stof hanteerbaar, begrijpelijk en direct toepasbaar voor de ondernemingsraad.

Tijd en locatie:
De workshop wordt gehouden van 13.00 – 17.00 uur op locatie Geniet in de Weerd, Arnhem.

Meedoen?
Wilt u deelnemen aan deze workshop dan kunt u zich hieronder inschrijven.
Deelname aan deze middag kost € 150,00. Neemt u een collega mee, dan betaalt de tweede deelnemer slechts € 100,00.

Data en inschrijven
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies