Artikel 24-overleg

Volgens artikel 24 van de WOR moeten de OR en de bestuurder ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken bespreken. Gebeurt dit ook? Zo niet, mist de OR dan iets en zo ja, wat dan? Houden de OR en de bestuurder zich aan de wettelijke regels of gaan ze meer hun eigen gang?

De ambtelijk secretaris kan een belangrijke rol vervullen bij het artikel 24-​overleg. In deze workshop bespreken we welke rol dit kan zijn.

Inhoud van de workshop

Samen met andere deelnemers onderzoekt u welke bijdrage u kunt leveren aan het artikel 24-​overleg tussen de OR en bestuurder. Aan de orde komt wat u voorafgaand aan, tijdens of na dit overleg kunt doen.

Bovendien gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen een voorgenomen besluit en een besluit in voorbereiding. In een moeite door behandelen we het strategische belang – met name ook voor de OR! – van het artikel 24-​overleg.

Voor wie?

Deze workshop is voor ambtelijk secretarissen en ondersteuners van medezeggenschapsorganen. Omdat het artikel 24-​overleg voor de OR geldt, is de workshop met name bestemd voor ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden.

Resultaat

Na afloop van de workshop kent u het belang van het artikel 24-​overleg. Bovendien weet u wat u wanneer kunt doen.

Tijden workshop

De workshop bestaat uit 1 dagdeel (ochtend of middag, zie onder ‘inschrijven’)

Meer informatie

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met het secretariaat van DASMO.
via info@dasmo.nl of (085) 401 91 88.

 

Momenteel is er nog geen nieuwe datum bekend.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies