Leergang 3

De ambtelijk secretaris als adviseur

DASMO-leergang 3 behandelt de wijze waarop een ambtelijk secretaris effectief invloed kan uitoefenen op processen. Hoe het medezeggenschapsorgaan dit oppakt, is mede afhankelijk van de mogelijkheden die de ambtelijk secretaris krijgt en van zijn adviesvaardigheden.

Leergang 3 in blokken van twee dagen

Inhoud en data

Blok 1
Kenmerken en vaardigheden van een adviseur. De ambtelijk secretaris als adviseur en het verkrijgen van adviesopdrachten. Verheldering van de adviesaanvraag. Beïnvloedingsstijlen en hoe u die als adviseur kunt inzetten.

Blok 2
Groepsdynamica en de mate waarin sturing en ondersteuning van de ambtelijk secretaris effectief is. Samenstelling van de groep en de rollen daarin. Omgaan met conflicten.

Blok 3
Veranderingsprocessen en de kritische succesfactoren daarbij. Verschillende stijlen van veranderen. Wat betekent dit voor de adviserende ambtelijk secretaris? Weerstand en veranderbereidheid. Juridische kennis.

Transfer
Trans­ferdagdeel in de eigen organisatie met coach­ing on the job voor de ambtelijk sec­re­taris.


Data

Serie B 2019
Blok 128-29 november 2019
Blok 230-31 januari 2020
Blok 326-27 maart 2020
TransferTransferdagdeel binnen een half jaar na het laatste blok.


Locatie

Hotel Bergse Bossen in Drieber­gen.

Kosten
€ 3.450,00 (inclusief lesmateriaal en volledig arrangement met over­nacht­ing).

Daarnaast worden de reis- en eventuele verblijfskosten van de trainer bij het transferdagdeel in rekening gebracht.

Inschrijven

Leergang 3 in losse dagen

Inhoud en data

Dag 1
Kenmerken en vaardigheden van een adviseur. Een effectieve aanpak. De ambtelijk secretaris als adviseur en het verkrijgen van adviesopdrachten.
Vragen stellen en doorvragen voor een verheldering van de adviesaanvraag.

Dag 2
Beïnvloedingsstijlen en de wijze waarop u die als adviseur kunt inzetten. Het formuleren en uitbrengen van een advies als ambtelijk secretaris.

Dag 3
Veranderingsprocessen en de kritische succesfactoren daarbij. Verschillende stijlen van veranderen onderscheiden en herkennen. Wat betekent dit voor de ambtelijk secretaris? 

Dag 4
Van weerstand naar veranderbereidheid. Analysemodel om de belangrijkste factoren die een succesvolle verandering beïnvloeden, te onderzoeken. Eigen belang versus de rol als adviserende ambtelijk secretaris.

Dag 5
Groepsdynamica en bewustwording van de verschillende fasen waarin het medezeggenschapsorgaan zich kan bevinden en de wederzijdse beïnvloeding door de leden. Wanneer zijn sturing en ondersteuning van de ambtelijk secretaris effectief?

Dag 6
Een praktische dag met juridische kennis voor de ambtelijk secretaris. Adviseren op juridische en strategische aspecten. Herkennen en aangeven van en effectief omgaan met conflicten.

Dag 7
Organisatieculturen en hun invloed op het functioneren van het medezeggenschapsorgaan. Veranderen op een organische manier. Hoe adviseert u het medezeggenschapsorgaan om hiermee rekening te houden? Voorbereiding van de transfer.

Dag 8
Transferdagdeel met coaching on the job voor de ambtelijk secretaris, in company in aanwezigheid van de trainer. Binnen een half jaar na deelname aan dag 7.

DataDag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5Dag 6Dag 7Dag 8

Locatie
Geniet in de Weerd in Arnhem (7 minuten lopen vanaf het NS-station)

Kosten
Iedere deelname aan een dag kost € 399,00 (inclusief lesmateriaal en volledig arrangement). Wie minstens 5 dagen in één keer afneemt, betaalt slechts 
€ 369,00 per dag.
Daarnaast worden de reis- en eventuele verblijfskosten van de trainer bij het transferdagdeel in rekening gebracht.

Data 2020 volgt

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies