Leergang 2 (2019)

Beleid en beleidsondersteuning door de AS

DASMO-leergang 2 gaat over beleid en beleidsondersteuning. Aan de orde komen diverse analysemodellen, die kunnen worden ingezet bij de verschillende fasen van het beleidsproces. Bovendien gaat leergang 2 in op de coachingsvaardigheden van de ambtelijk secretaris.

 

Leergang 2 in blokken van twee dagen

Inhoud en data

Blok 1
Ontwikkelen van (strate­gisch) beleid. Uitleg en toepassing van analysemodellen om beleid te ontwikkelen. Mogelijkheden voor het medezeggenschapsorgaan om zelf beleid te maken. Feed­backvaardigheden.

Blok 2
Beleidsanalayse. Uitleg over analysemodellen in verschillende fases van het beleidsontwikkelingsproces tot en met de implementatie daarvan.
Coach­ings- en gespreksvaardighe­den.

Blok 3
Uitleg van en oefenen met pre­sen­tatievaardighe­den. Voor­berei­ding en uitwerking van een ini­ti­atief​voorstel, met behulp van analysemodellen. Argumentatie bij en schrijven van een initiatiefvoorstel. Kernkwaliteiten: wat zijn ze en hoe beïnvloeden ze de communicatie?

Transfer
Trans­ferdagdeel in de eigen organisatie, met coach­ing on the job voor de ambtelijk sec­re­taris.

Serie B 2019
Blok 17-8 november 2019
Blok 223-24 januari 2020
Blok 319-20 maart 2020
TransferTransferdagdeel binnen een half jaar na het laatste blok.

Locatie
Hotel Bergse Bossen in Drieber­gen.

Kosten
€ 3.450,00 (inclusief lesmateriaal en volledig arrangement met over­nacht­ing).

Daarnaast worden de reis- en eventuele verblijfskosten van de trainer bij het transferdagdeel in rekening gebracht.

Inschrijven

Leergang 2 in losse dagen

Deze leergang bestaat uit zeven losse dagen en een afsluitend transferdagdeel. De dagen zijn op maandag van 09.00 tot 17.00 uur.
U kunt aan alle of aan enkele dagen deelnemen. Het transferdagdeel is een onderdeel van de hele leergang.

Inhoud en data

Dag 1
Ontwikkeling van (strategisch) beleid en de toepassing daarvan. Uitleg van de analysemodellen bij beleidsontwikkeling.

Dag 2
Hoe analyseert u beleid en hoe gebruikt u hierbij analysemodellen? Uitleg en toepassing van modellen voor het opzetten van beleid.

Dag 3
Uitleg van analysemodellen en toepassingen daarvan. Modellen voor de analyse van bestaand beleid. 

Dag 4
Uitleg van en oefenen met presentatievaardigheden. Voorbereiding en uitwerking van initiatiefvoorstellen, met behulp van analysemodellen. Argumentatie bij een initiatiefvoorstel en schrijven van een initiatiefvoorstel.

Dag 5
Mogelijkheden voor het medezeggenschapsorgaan om zelf beleid te maken.
Oefenen met feedback geven en ontvangen.

Dag 6
Kernkwaliteiten: wat zijn ze en hoe beïnvloeden ze de communicatie? Coachingsvaardigheden en de gespreksvaardigheden die daarbij gewenst zijn.

Dag 7¹
Analyse van omgevingsvariabelen bij veranderingen. De behandelde analysemodellen en de toepasbaarheid ervan. Plan van aanpak voor het transferdagdeel.

Dag 8
Transferdagdeel met coaching on the job voor de ambtelijk secretaris, in company in aanwezigheid van de trainer. Binnen een half jaar na deelname aan dag 7.

Data
2020
volgt
Dag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5Dag 6Dag 7Dag 8
voor

Locatie
Nog nader te bepalen in het midden van het Land.

Kosten
Iedere dag kost € 399,00 (inclusief lesmateriaal en volledig arrangement). Daarnaast worden de reis- en eventuele verblijfskosten van de trainer bij het transfer-dagdeel in rekening gebracht.
Wie minstens 5 dagen in één keer wil betalen, betaalt € 369,00 per dag.

Nieuwe data 2020 volgt

 [1] Voor deelname aan deze dag moeten ook de dagen 1 t/m 3 zijn gevolgd.

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies