Leergang 1

Ambtelijk secretaris van de medezeggenschap

Leergang 1 is bestemd voor de beginnende ambtelijk secretaris en cliëntenraadondersteuner.  Deelnemers hebben bij voorkeur minimaal drie maanden ervaring. Centraal staan de organisatorische vaardigheden, de functie van ambtelijk secretaris, kennis van medezeggenschap en van drie beleidsterreinen waarop medezeggenschapsorganen bevoegdheden hebben, verkiezingen en communicatie.

Wie ervaring heeft met secretariële werkzaamheden en kan aantonen dat zij of hij voldoende bekwaam is in de voorbereiding van vergaderingen van medezeggenschapsorganen, notuleren en archivering, kan vrijstelling aanvragen voor het eerste blok of – bij de eendaagse leergang – voor dag 2 en dag 3. Of een deelnemer voor vrijstelling in aanmerking komt, beoordeelt de DASMO-trainer.

Leergang 1 in blokken van twee dagen

Inhoud en data

Blok 1
Organ­isatie van het medezeggen­schap­swerk, ver­sla­g­leg­ging, postbehandeling en opzet en onder­houd van een dig­i­taal archief.

Blok 2
Func­tie en taken van de ambtelijk sec­re­taris, samen­werk­ing met leden van het DB en MZO. Wet- en regel­gev­ing, inclusief WOR en WMCZ.

Blok 3
Inricht­ing van de medezeggen­schap. Verkiezingen, inclusief overdracht en regle­ment. Specifieke beleidsterreinen. Advies- en instemmingsbrieven.

Blok 4

Mon­delinge en schriftelijke com­mu­ni­catie, con­tact met de achter­ban, opstellen van een communicatieplan. Arbobeleid.

Slotdag
Advies- en instem­mingsrecht. 
Toepassing in de praktijk.

Serie B 2019
Blok 121-22 november 2019
Blok 216-17 januari 2020
Blok 312-13 maart 2020
Blok 414-15 mei 2020
Slotdag26 juni 2020

Locatie
Hotel Bergse Bossen in Drieber­gen.

Kosten
€ 3.830,00 (inclusief lesmateriaal en volledig arrangement met over­nacht­ing).
Met vrijstelling van blok 1 € 2.970,00.
Leergangen zijn vrijgesteld van btw.

Inschrijven

Leergang 1 in losse dagen

Deze leergang bestaat uit negen losse dagen. De dagen zijn op maandag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt deelnemen aan alle of aan enkele dagen. 

Inhoud en data

Dag 1
Functie en taken van de ambtelijk secretaris, samenwerking met leden van het dagelijks bestuur en het medezeggenschapsorgaan.

Dag 2
Organisatie van het medezeggenschapswerk, vergadercyclus en agenda. Werken met commissies en werkgroepen.

Dag 3
Verslaglegging, afhandeling ingekomen en uitgaande post en opzet en onderhoud van een digitaal archief.

Dag 4
Wet op de ondernemingsraden (WOR), Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg (WMCZ) en andere relevante wet- en regelgeving.

Dag 5
Verkiezingen: organisatie, kiesstelsel en kiessystemen, publiciteit en overdracht na de verkiezingen. Reglement.

Dag 6
Medezeggenschapsstructuren en -vormen, nieuwe ontwikkelingen. Sociaal beleid.

Dag 7
Communicatie: mondeling en schriftelijk, met o.a. advies- en instemmingsbrieven.

Dag 8
Twee beleidsterreinen die belangrijk zijn voor medezeggenschap: financieel en arbobeleid.

Dag 9
Contact met de achterban. Jaarverslag en nieuwsbulletin. Opstellen van een communicatieplan.

Data
2020
volgt
Dag 1 Dag 2 Dag 3Dag 4
Dag 5Dag 6Dag 7Dag 8Dag 9

Locatie
Nog te bepalen midden van het land.

Kosten
Deelname aan een dag kost € 399,00 (inclusief lesmateriaal en volledig arrangement). Wie minstens 5 dagen in één keer afneemt, betaalt slechts
€ 369,00 per dag.

Nieuwe data 2020 volgt

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies