Plusdagen

Onze eendaagse Plusmodules voor ambtelijk secretarissen geven je de mogelijkheid om een leergang uit te breiden en af te stemmen op jouw wensen. Hieronder vind je alle Plusmodules die we op dit moment aanbieden.

Voor wie?
De Plusmodules zijn bedoeld voor ambtelijk secretarissen die een leergang hebben gevolgd en op zoek zijn naar uitbreiding en verdieping. (Nog) geen leergang gevolgd, maar wel geïnteresseerd één of meer Plusmodules? Ook dan ben je welkom, je kunt de Plusmodules ook als losse cursusdag volgen.

Certificaat
Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze Plusmodule in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION. Hiermee kun je het niveau van de opleiding aantonen bij het nemen van een volgende stap in je carrière. Ook kan het van pas komen bij het doorlopen van een EVC-procedure. Maar bovenal geeft het aan dat het met de kwaliteit van de leergangen dik in orde is.

Deep Democracy

Wil je ruimte geven aan alle meningen in je OR? De wijsheid van de minderheid aanboren? Deep democracy is een zienswijze, theorie en een methode in één, die helpt om álle kennis en wijsheid in je groep zo goed mogelijk te benutten voor gedragen besluitvorming.

Wat je leert

Na afloop van de module kun je:

 • verwoorden wat de grondbeginselen van Deep Democracy zijn en uitwerken hoe je die principes kunt inzetten in jouw OR-werk
 • besluitvormingsprocessen en je eigen rol(len) in de groep duiden. Neutraliteit is daarin een belangrijk begrip
 • ervoor zorgen dat alle stemmen en perspectieven in de OR gehoord worden. Zo help je echt gedragen besluitvorming tot stand komen.

Hoe je dit leert
Je krijgt uitleg over begrippen als check-in & check-out, de ijsberg, autocratische besluitvorming en sabotagegedrag. We laten je aan den lijve ervaren hoe Deep Democracy te werk gaat én wat het oplevert. Je voert een gesprek op voeten. Je doorloopt de stappen om tot besluiten te komen, waarbij alle stemmen en perspectieven gehoord worden. Jouw ontdekkingen vertaal je naar jouw eigen situatie in de OR. Je werkt uit hoe je vanuit een neutrale positie invloed kunt uitoefenen op het functioneren van de OR.

We verwachten dat je ter voorbereiding op deze module voorbereidend leeswerk doet. Daarnaast heb je na de bijeenkomst nog tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor in zo’n 4 uur nodig hebt.

Voor wie
Deze dag maakt deel uit van de Plusmodules voor ambtelijk secretarissen die de leergangen volgen. Beginnend of ervaren, je bent van harte welkom! Ook is deze dag heel geschikt voor voorzitters en andere OR-leden die de OR verder willen helpen in besluitvorming.

Certificaat
Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze Plusmodule in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Praktisch

 • Deze Plusmodule bestaat uit één dag.
 • De locatie is Aristo Utrecht Lunetten.
 • De kosten voor de Plusmodule zijn € 430,00. Dit bedrag is btw-vrij. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en documentatiemateriaal. Niet inbegrepen is het te gebruiken studieboek.
 • Je schaft zelf het te gebruiken studieboek aan: Deep Democracy. De wijsheid van de minderheid, Jitske Kramer, EAN: 9789462763685. Zie boekenlijst.
 • Je kiest zelf of je je inschrijft voor deze module mét of zonder CPION-getuigschrift. De aanvullende kosten voor het aanvragen van het getuigschrift van het CPION zijn € 75,00.
Datum en inschrijven

Initiatiefrecht: meer invloed voor de raad

De medezeggenschap wil graag invloed hebben op het organisatiebeleid en dus meepraten en meedenken. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft ondernemingsraden advies- en instemmingsrecht bij belangrijke besluiten.

De OR mag ook zelf met voorstellen te komen. Dit initiatiefrecht is een mooi instrument om eigen ideeën vorm te geven. Een cliëntenraad kent een vergelijkbaar recht, namelijk het ongevraagde advies.

Als ambtelijk secretaris kun je de ondernemings- of cliëntenraad ondersteunen en helpen het initiatiefvoorstel goed aan te pakken en te onderbouwen met een analysemodel.

Wat je leert
Na afloop van deze module kun je:

 • de raad ondersteunen met het opstellen van een initiatiefvoorstel
 • de raad de wettelijke procedure uitleggen
 • verschillende analysemodellen toepassen om tot een voorstel te komen
 • en de raad helpen met zijn argumentatie voor het voorstel.

Hoe je dit leert
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht, om te komen tot een initiatiefvoorstel voor je raad.

We verwachten dat je voor de cursusdag wat materiaal leest. Na de bijeenkomst heb je tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten dat je daarvoor zo’n 6 uur nodig hebt.

Voor wie?

 • Voor ambtelijk secretarissen die Leergang 2 of 3 willen aanvullen met een Plusmodule
 • Als losse cursusdag voor ambtelijk secretarissen of anderen die interesse hebben in het initiatiefrecht.

Certificaat
Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze Plusmodule in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Praktisch

 • Deze Plusmodule bestaat uit één dag.
 • De locatie is Aristo Utrecht Lunetten.
 • De kosten voor de Plusmodule zijn € 430,00. Dit bedrag is btw-vrij.
  Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en documentatiemateriaal.
 • Je kiest zelf of je je inschrijft voor deze module mét of zonder CPION-getuigschrift. De aanvullende kosten voor het aanvragen van het getuigschrift van het CPION zijn € 75,00.
Datum en inschrijven

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Organisaties veranderen, de medezeggenschap verandert dan mee. Elke situatie vraagt om een eigen oplossing. Vertegenwoordiging en meedenken en meedoen, staan altijd centraal. Dat betekent steeds weer nadenken over de opdracht van de raad, een slimme taakverdeling, de organisatie van het werk én jouw eigen rol daarin. Deze Plusmodule helpt je daarbij op weg.

Wat je leert
Na afloop van deze module kun je:

 • trends, voorbeelden en mogelijkheden van nieuwe vormen van medezeggenschap benoemen
 • een passende vorm van medezeggenschap voor jouw organisatie bedenken
 • een opzet maken voor een plan om een verandering in medezeggenschap in jouw eigen situatie aan te pakken
 • de uitgangspunten van projectmanagement benoemen en deze vertalen naar nieuwe vormen van medezeggenschap.

Hoe je dit leert
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je oefent. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je krijgt voorbeelden van organisaties die al een nieuwe manier van medezeggenschap hebben ontwikkeld. Je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht die gaat over jouw situatie.

We verwachten dat je voor de cursusdag wat materiaal leest. Na de bijeenkomst heb je tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor in zo’n 4 uur nodig hebt.

Voor wie?

 • Voor ambtelijk secretarissen die Leergang 1, 2 of 3 willen aanvullen met een Plusmodule
 • Deze Plusmodule kan ook als losse cursusdag worden gevolgd door ambtelijk secretarissen of anderen die geïnteresseerd zijn in nieuwe vormen van medezeggenschap.

Certificaat
Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze Plusmodule in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Praktisch

 • Deze Plusmodule bestaat uit één dag.
 • De locatie is Aristo Utrecht Lunetten.
 • De kosten voor de Plusmodule zijn € 490,00. Dit bedrag is btw-vrij.
  Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en documentatiemateriaal.
 • Je kiest zelf of je je inschrijft voor deze module mét of zonder CPION-getuigschrift. De aanvullende kosten voor het aanvragen van het getuigschrift van het CPION zijn € 75,00.
Datum en inschrijven

De ambtelijk secretaris als gids voor goed overleg

Het overleg tussen raad en bestuurder is een belangrijk moment om te werken aan betere besluitvorming. In je rol als ambtelijk secretaris kun je beide partijen in dit overleg ondersteunen en adviseren. Het zal je vast bekend voorkomen dat bestuurder en raad vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde onderwerp kijken. In deze module ontdek je hoe je deze perspectieven zó kunt vertalen dat bestuurder en raad er weer constructief overleg over kunnen voeren.

Wat je leert
Na afloop van deze module kun je:

 • passende acties bedenken en uitwerken om in positie te komen als adviseur voor raad en bestuurder
 • benoemen op welke momenten en op welke manieren je vanuit jouw rol kunt bijdragen aan de samenwerking tussen raad en bestuurder
 • verschillende perspectieven van raad en bestuurder op hetzelfde onderwerp herkennen en duiden
 • gespreksvaardigheden gebruiken tijdens het overleg, waardoor beide partijen hun belangen kunnen toelichten en erover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Hoe je dit leert
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je oefent met behulp van een trainingsacteur interventies die je kunt doen tijdens een overlegvergadering. Je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht die gaat over jouw situatie.

We verwachten dat je voor de cursusdag wat materiaal leest. Daarnaast heb je na de bijeenkomst nog tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor in zo’n 4 uur nodig hebt.

Voor wie?
Voor ambtelijk secretarissen die Leergang 2 of 3 willen aanvullen met een Plusmodule.

Certificaat
Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze Plusmodule in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Praktisch

 • Deze Plusmodule bestaat uit één dag.
 • De locatie is Aristo Utrecht Lunetten.
 • De kosten voor de Plusmodule zijn € 490,00. Dit bedrag is btw-vrij.
  Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en documentatiemateriaal.
 • Je kiest zelf of je je inschrijft voor deze module mét of zonder CPION-getuigschrift. De aanvullende kosten voor het aanvragen van het getuigschrift van het CPION zijn € 75,00.
Datum en inschrijven

Taal en schrijven

De Nederlandse taal is hét instrument van de ambtelijk secretaris. Daarom is het belangrijk bijvoorbeeld spellingsregels goed toe te passen en veel gemaakte fouten te herkennen. Daarnaast wil je natuurlijk dat je tekst ook echt gelezen wordt door degenen voor wie deze bestemd is. En dus besteden we ook aandacht aan doelgroepgericht en – toch – creatief schrijven.

Wat je leert
Na afloop van deze module:

 • kun je de spellingsregels benoemen en toepassen
 • schrijf je teksten die gericht zijn op je doelgroep
 • en zijn ze bovendien speels en plezierig te lezen.

Hoe je dit leert
Je leert op verschillende manieren. Je krijgt uitleg en je oefent veel. Je wisselt ervaringen uit met vakgenoten uit andere organisaties. Je krijgt voorbeelden van teksten die goed voldoen. En je past je nieuwe kennis en inzichten direct toe in een opdracht die gaat over jouw situatie.

Deze Plusmodule bestaat uit één cursusdag. We verwachten dat je van te voren enkele schrijfopdrachten doet. Dat vergt circa 2 uur. Na de bijeenkomst heb je ook tijd nodig om je studieopdracht te maken. We schatten in dat je hiervoor ook zo’n 2 uur nodig hebt.

Certificaat
Je sluit de module af met een certificaat van ATIM-DASMO. Heb je deze Plusmodule in combinatie met één van de leergangen van ATIM-DASMO gevolgd? Dan kom je ook in aanmerking voor een getuigschrift dat is opgenomen in het Abituriëntenregister van het CPION.

Praktisch

 • Deze Plusmodule bestaat uit één dag.
 • De locatie is Aristo Utrecht Lunetten.
 • De kosten voor de Plusmodule zijn € 430,00. Dit bedrag is btw-vrij.
  Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en documentatiemateriaal.
 • Je kiest zelf of je je inschrijft voor deze module mét of zonder CPION-getuigschrift. De aanvullende kosten voor het aanvragen van het getuigschrift van het CPION zijn € 75,00.
Datum en inschrijven

 

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies