Stavoor. Een leerzame ontmoeting
Theme Intro Image

Stavoor Medezeggenschap: stimuleer actieve betrokkenheid bij uw werknemers

Stavoor ondersteunt organisaties in hun ontwikkeling van medezeggenschap en HR-beleid. Wij begeleiden professionals in medezeggenschapsorganen, cliëntenraden, management en Human Resource Development (HRD). Dit doen wij met advies, coaching, trainingen en cursussen.

Arbeidsorganisaties zijn steeds meer afhankelijk van menselijk kapitaal. Actieve betrokkenheid van medewerkers en de verbinding tussen visies en belangen zijn essentieel voor de continuïteit van een organisatie.

Stavoor en uw bedrijfscultuur


Wij denken vernieuwend over vormen van medezeggenschap en het betrekken van medewerkers, passend bij de ontwikkeling en cultuur van uw organisatie. Daarbij draait het om thema's als inzetbaarheid (employability) en sociale innovatie. Wij werken graag vanuit een langdurige betrokkenheid bij onze klanten.

Maatwerk voor uw organisatie

Uw vraag bepaalt welke vorm van ondersteuning en begeleiding gewenst is. Onze maatwerktrajecten sluiten altijd aan bij uw cultuur, werkwijze en mogelijkheden. Om dit te realiseren, beschikt Stavoor over deskundige medewerkers, die ieder vanuit hun eigen achtergrond en specialisme veel ervaring hebben in het ontwikkelen van medezeggenschap en arbeidsorganisaties. En onder de naam Stavooracademie bieden wij u veel open inschrijvingscursussen.