Stavoor. Een leerzame ontmoeting
Theme Intro Image

Over Stavoor

Stavoor is een landelijke opleidingsorganisatie. Met onze deskundigheid willen wij mensen stimuleren om betrokken te raken en daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving.

Onze specialismen zijn:

  • Het stimuleren en professionaliseren van medezeggenschap, inspraak en belangenbehartiging.
  • Het bespreekbaar en hanteerbaar maken van ongewenst gedrag en gevoelige onderwerpen, zoals agressie, verlies en rouw en intolerantie tussen culturen.
  • Het bevorderen en professionaliseren van participatie van burgers in hun leefomgeving.
  • Het vergroten van perspectief in arbeid door preventie, re-integratie, leeftijdsbewust personeelsbeleid en een goede voorbereiding op stoppen met werken.

Werkgebieden van Stavoor

Onze trainers en adviseurs zijn werkzaam op het terrein van Medezeggenschap, Organisatie in Ontwikkeling, Pensioen in Zicht, Vrijwilligers, Re-integratie en Inburgering en taal.

 

Stavoor B.V. is met ingang van 1 januari 2015 opgenomen in de Louwsma Beheer Groep te Bakkeveen.