Stavoor. Een leerzame ontmoeting

Omgaan met emoties en agressie in de zorg

Geplaatst op donderdag 31 januari 2013 door stavoor

Steeds meer medewerkers in de zorg krijgen te maken met emoties en agressie, van zowel cliënten als familieleden van de zorgvragers. Hierdoor groeit de behoefte van zorgorganisaties om hun personeel te scholen. Goed geschoolde medewerkers staan sterker en voelen zich zekerder in lastige situaties. Stavoor biedt verschillende trainingen binnen dit thema.

Herkent u deze uitspraken? Hoe gaat u daarmee om?

"Door het kleinschaligere werken sta ik vaker alleen. Als het spannend wordt, kan ik dus minder makkelijk een beroep doen op een collega."

"Zorginstellingen krijgen steeds meer cliënten met een indicatie ZorgZwaartePakket-5. Als gevolg daarvan wordt voor de medewerkers het werk veel zwaarder."

Scholing van medewerkers

Welke invloed hebben medewerkers bij het ontstaan van ongewenste situaties? Hoe kunnen werknemers in de zorg op een minder belastende manier omgaan met emoties en agressie? En hoe voorkómen ze dat emotionele situaties uit de hand dreigen te lopen?

Basisvaardigheden en basishouding

Stavoor biedt workshops en trainingen op maat rond het thema 'Omgaan met emoties en agressie'. We geven deze trainingen bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten. En er zijn ook zorgorganisaties die Stavoor inschakelen, omdat ze van mening zijn dat alle medewerkers over dezelfde basisvaardigheden en basishouding moeten beschikken. Stavoor draagt graag bij aan een werk- en woonomgeving die plezierig is voor zowel de medewerkers als de cliënten of bewoners.

Bespreekbaar maken

Door de trainingen wordt het thema 'emoties en agressie' bespreekbaar. Medewerkers leren dat het oké is dat ze moeite hebben om te gaan met zeuren en klagen; vaak de voorbodes van heftigere uitingsvormen van agressie. Vervolgens oefenen ze hun houding en (communicatie-)vaardigheden, met behulp van een trainingsacteur. Zo leren de medewerkers  situaties vroegtijdig om te buigen, waardoor deze minder snel uit de hand lopen. Het resultaat is een professionele manier van reageren, die minder stressvol is voor de cliënten of bewoners én voor de medewerkers zelf.

Leidinggevenden hebben ook baat bij de trainingen

Als ook leidinggevenden deelnemen aan de maatwerktrainingen, horen ze wat er speelt. Ook zien ze waar de organisatie mogelijk het veiligheidsbeleid of andere praktische zaken moet aanpassen.

Trainers van Stavoor

De trainers van Stavoor zijn gespecialiseerd in trainingen op het gebied van agressie en omgaan met lastig gedrag en emoties. Aan de hand van het zogenoemde ABCD-model leren zij u wat u kunt doen wanneer uw gesprekspartner zich dreigt te laten meesleuren door emoties. Wat roept dat bij u op? Hoe blijft u rustig? En vooral: hoe blijft u in gesprek?

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise hebben wij al veel vraagstukken goed kunnen invullen. Wij horen graag waarmee u aan de slag wilt!